Khandro Rinpocze – cenne życie

„Jesteśmy dumni z naszej ludzkiej egzystencji i uważamy się za najinteligentniejszą, najrozsądniejszą formę życia. A jednak mimo wszystkich tym pomyślnych warunków nie możemy odnaleźć szczęścia i spokoju. Nie będąc w stanie urzeczywistnić ludzkiego potencjału i jego możliwości, pozwalamy na to, aby życie przeciekło nam przez palce – życie, które mogłoby przynieść tak wiele pożytku nam samym i innym. Co stoi na przeszkodzie, abyśmy dzielili się z innymi, troszczyli o innych, wzbudzali miłująca dobroć dla wszystkich czujących istot? Dlaczego wytwory umysłu uniemożliwiają nam szczerą komunikacją z innymi ludźmi? I dlaczego nieustannie targają nami skrajne uczucia nadziei i lęku oraz czemu nasz zdrowy rozsądek nie podpowiada nam, jak z tego wybrnąć? Naprawdę powinniśmy się nad tym zastanowić.W tradycji buddyjskiej mówi się, że ludzkie życie udaje się osiągnąć tak rzadko, jak rzadko udaje się ślepemu żółwiowi, wynurzającemu się raz na sto lat z rozległego oceanu, przełożył głowę przez drewnianą obręcz unoszącą się na powierzchni wody. Bardziej współczesna analogia mówi o prawdopodobieństwie, że ziarnko grochu wyrzucone z samolotu nadzieje się na szpilkę trzymaną przez kogoś stojącego na ziemi. Oto jak rzadkie – i dlaczego cenne – są narodziny w ludzkiej postaci. Dzięki nim uzyskujemy wspaniałą możliwość osiągnięcia oświecenia, czy urzeczywistnienia, w tym życiu. Możliwość ta stanowi rezultat aspiracji wzbudzanej w ciągu niezliczonych żywotów. Z buddyjskiego punktu widzenia, kiedy te dążenia dojrzewają i spotykają się z odpowiednimi warunkami i nauczycielami, otwiera się przed nami możliwość wstąpienia na ścieżkę duchowej praktyki i osiągnięcia oświecenia. Aby tak rzadko zachodzące warunki przyniosły owoce, musimy zrozumieć nasz związek z tą ścieżką”.

Khandro Rinpocze – NASZE CENNE ŻYCIE