PADAMPA SANGDZIE

mahasiddha żyjący w XI wieku.

LEW SIDDHÓW Wydanie I: 2022