L

lamrim (tyb) – odmiana tekstów, które prowadzą czytelnika poprzez kolejne stopnie ścieżki prowadzącej ku przebudzeniu.