Cztery pieczęcie

Problem odróżniania buddystów od osób wyznających inne poglądy istniał w dawnych czasach i pozostaje aktualny do dziś. W starożytnych Indiach takich rozróżnień dokonywano zazwyczaj na podstawie poglądów filozoficznych dotyczących natury jaźni i zjawisk. Wygodnym i zwięzłym sposobem przedstawiania poglądów buddyjskich jest odwołanie się do czterech pieczęci, które zostały opisane w Sutrze królewskiego samadhi (Samadhiradża Sutra). Uważa się, że osoby akceptujące cztery pieczęcie prezentują cztery poglądy, a ludzie traktujący Trzy Klejnoty jako ostateczne źródło schronienia postępują w sposób charakteryzując buddystów. Cztery pieczęcie to:

(1) wszystkie uwarunkowane zjawiska są nietrwałe;

(2) wszystkie skalane zjawiska są duhkha (niezadowalające) z samej swej natury;

(3) wszystkie zjawiska są puste i pozbawione własnej jaźni;

(4) nirwana jest prawdziwym spokojem.