NAMKHAI NORBU

(1938 Derge, Tybet – 2018 Arcidosso, Włochy) – mistrz dzogczen. Czogjal Namkai Norbu od początku lat 60-tych mieszkał we Włoszech, gdzie założył Międzynarodową Wspólnotę Dzogczen.