SUTRY

SUTRY THERAVADY

Sutry spisane w języku pali.

DHAMMAPADA
Wydanie I: 2014

SUTTANIPATA
Wydanie I: 2023

SUTRY MAHAJANY