CZAGDUD TULKU

Notka biograficzna Czagduda Tulku:

(1930 region Tromtar, Tybet – 2002 Três Coroas, Brazylia) nauczyciel szkoły ningma buddyzmu tybetańskiego, XVI tulku linii Czagdud. Założyciel fundacji Czagdud Gonpa i 38 ośrodków Dharmy na Zachodzie. Prekursor nauczania buddyzmu w Ameryce Południowej.

Krótka biografia Czagduda Tulku:

Czagdud Tulku, którego pełne imię brzmiało Chokji Gjamtso, był wybitnym tybetańskim mistrzem buddyjskim. Urodził się w 1930 roku w Tybecie i był inkarnacją poprzedniego Czagduda Rinpocze. Był znany z niezwykłej osobowości i kontrowersyjnego stylu nauczania, który często obejmował niekonwencjonalne metody, aby przyciągnąć uwagę uczniów i przełamać ich przywiązanie do umysłowych konceptów.

Czagdud Tulku był mistrzem linii Ningma, jednej z głównych szkół buddyjskich w Tybecie. Przez wiele lat praktykował w odosobnieniu, zdobywając głęboką wiedzę i doświadczenie w medytacji. Po ucieczce z Tybetu w 1959 roku, w wyniku chińskiej inwazji, podróżował po różnych krajach, przekazując nauki buddyzmu tybetańskiego.

Był także znanym nauczycielem tantrycznym, nauczającym praktyk Dzogczen – najwyższej ścieżki buddyjskiej, która prowadzi do bezpośredniego poznania natury umysłu. Czagdud Tulku poświęcał dużo uwagi praktycznemu aspektowi duchowości, skupiając się na transformacji umysłu i zwiększaniu świadomości.

Zmarł w 2002 roku, pozostawiając po sobie wielu uczniów i kontynuatorów swojej linii nauczania. Jego nauki dotyczą zarówno praktyk medytacyjnych, jak i etycznego sposobu życia, mającego na celu rozwijanie współczucia i mądrości. Jego wpływ na buddyjską wspólnotę był znaczny, a jego nauki nadal są studiowane i praktykowane przez wielu ludzi na całym świecie.

Książki Czagduda Tulku przetłumaczona na polski:

Książki do których Czagdud Tulku napisał wstęp:

Dała Drolma – DELOG
Wydanie I: 2007

Książki Czagduda Tulku po angielsku:

Książki do których Czagdud Tulku napisał wstęp (wydania po angielsku):

Dawa Drolma – DELOG
Wydanie I: 1995