SUTRY MAHAJANY

Przekład: Karma Jeszie Dordże, Karma Vonten Sangpo, Karma Paldzior Ozer

Wydawnictwo: (na prawach rękopisu)

Wydanie I: 1985

Stron:  80

Oprawa: miękka

Fragmenty:

„SUTRA O OŚMIU PRZEBUDZENIACH WIELKICH ISTOT

PIERWSZE PRZEBUDZENIE

Świat jest przemijający i nietrwały. Cztery elementy, które składają się na ciało są źródłem bólu, będąc w rzeczywistości puste. Pięć skandh nie tworzy prawdziwej jaźni. Odwieczne zmiany pomiędzy narodzinami i śmiercią (samsarą) są puste, mylące i znajdujące się poza kontrolą. Umysł jest źródłem działań negatywnych, a ciało jest legowiskiem niegodziwości. Dzięki takiemu widzeniu stopniowo następuje uwalnianie z cyklu narodzin i śmierci.

DRUGIE PRZEBUDZENIE

Posiadanie wielu pragnień jest utrapieniem. Cykl narodzin i śmierci, który jest źródłem wielkiego znużenia pojawia się w wyniku pragnienia. Kiedy pragnienia maleją, a umysł powstrzymuje się od wszelkich działań prowadzących do wytwarzania negatywnej karmy, umysł i ciało istnieją niezależnie od łańcucha przyczyny i skutku.

TRZECIE PRZEBUDZENIE

Kiedy umysł pozostaje niezadowolony, jedynym tego skutkiem będzie powstanie licznych pragnień i nagromadzenie wszelkiego rodzaju negatywnych działań. Bodhisattwa nie jest taki. Jego myśli nieustannie powstają w spokoju i zadowoleniu. Akceptując swój los, bez względu na to, jak nie był by on pośledni trzyma się Dharmy, nie angażując się w inne aktywności, dąży do poznania prowadzącego do oświecenia sobie i innych istot.

CZWARTE PRZEBUDZENIE

Lenistwo i lekceważenie prowadzą do zejścia ze ścieżki. Konieczne jest stałe i pilne dążenie do zniszczenia trzech trucizn (pragnienia, nienawiści i niewiedzy) oraz opanowania czterech demonów, aby można było uciec z więzienie zmysłowej egzystencji.

PIĄTE PRZEBUDZENIE

Ignorant jest rozmiłowany w cyklu narodzin i śmierci. Bodhisattwa jednak nieustannie przemyśliwuje Dharmę, studiując ją głęboko i spędzając dużo czasu na słuchaniu dotyczących jej nauk, w celu powiększenia swej wiedzy i osiągnięcia mocy dysputy dzięki której przekonuje do Dharmy wszystkie istoty, czyniąc to z wielką radością.

SZÓSTE PRZEBUDZENIE

Nieustanne narzekanie na ubóstwo i nieszczęścia prowadzi w rezultacie tego kto narzeka do głębokiego pogrążenia się w negatywnej karmie. Bodhisattwa udziela swej pomocy nie oszczędzając się i nie czyniąc rozróżnienia pomiędzy ludźmi, bez względu na to, czy traktują go dobrze czy źle. Nigdy nie odwołuje się do starych krzywd, ani też nie czuje nienawiści do tych, którzy mu wyrządzają cierpienie.

SIÓDME PRZEBUDZENIE

Pięć rodzajów pragnień zmysłowych sprowadza nieszczęście, kiedy im się ulega. Nawet laicy nie powinni pozwolić, żeby światowe przyjemności wywierały na nich wpływ, powinni nieustannie myśleć o trzech szatach i glinianej miseczce żebraczej, symbolizujących Dharmę i z niewzruszonym postanowieniem opuścić swe domy, aby móc postępować ścieżką Dharmy z pełną czystością. Powinni traktować najwyższy poziom czystego życia i okazywać współczucie wszystkim istotom.

ÓSME PRZEBUDZENIE

Cykl narodzin i śmierci przypomina buchający ogień, towarzyszy mu niemożliwy do zrozumienia smutek. Doskonal serce i umysł mahajany i bądź gotów, aby nieść tę samą pomoc wszystkim istotom. Miej ochotę wycierpieć za nie niezliczone nieszczęścia i prowadzić je wszystkie do ostatecznej radości.

Dzięki środkom takim jak te osiem przebudzeń, wielkie istoty, buddowie i bodhisattwowie osiągnęli oświecenie. Z pilnością postępując ścieżką dharmy, praktykując współczucie i mądrość, wsiedli na tratwę dharmakaji i przybyli do brzegu nirwany. Potem powrócili do sfery narodzin i śmierci, a by pomóc przeprawiać się innym. Dzięki tym ośmiu środkom zaczęli instruować wszystkie istoty i prowadzić do przebudzenia z nieuchronnego smutku, który jest nieoddzielny od cyklu narodzin i śmierci, odrzucając od siebie pięć pragnień i doskonaląc w swych sercach Szlachetną Ścieżkę. Jeśli uczeń Buddy powtarza te słowa, oczyści swe niesplamione cierpienia i szybko stanie się oświecony”.