dr David Perlmutter – Twój optymalny mózg

„Złość, lek, zazdrość, zachłanność i zmartwienie, choć pospolite, osłabiają nasz wewnętrzny spokój i poczucie własnej wartości. Ale nawet podczas weekendowego kursu medytacji czy spaceru w ciszy lasu umysł kontynuuje gonitwę myśli, nadal tworzy listy rzeczy do zrobienia i przejmuje się niedokończonymi zadaniami czy nierozwiązanymi problemami. Niezależnie od tego, jak bardzo będziemy się starali siedzieć w ciszy i oczyścić nasz umysł z myśli, on będzie ciągnął nas ku niedokończonym sprawom z przeszłości.

„Aktywuj pełną moc mózgu” pomoże ci zrozumieć, dlaczego twój mózg – zamiast pracować na pełnych obrotach – polega na sieciach neuronowych stworzonych przez prehistoryczne regiony mózgu odpowiedzialne za przetrwanie za każdą cenę: mózg gadzi i limbiczny. Ta książka pokaże ci też, jak uwolnić się od toksycznych emocji starych połączeń, uwarunkowań bazujących na negatywnych przeszłych doświadczeniach. Uzdrawiając ten prehistoryczny mózg, angażujesz nowsze, wyższe, ewolucyjnie bardziej zaawansowane struktury mózgu – korę mózgową i, zwłaszcza, korę przedczołową – która pomogą ci wyeliminować z życia lęk, mentalność ubóstwa i złość. Stanie się tak dzięki stworzeniu nowych sieci neuronowych w twoim mózgu.

Jeszcze dość niedawno naukowcy utrzymywali, że ludzki mózg podatny jest na zmiany we wczesnym dzieciństwie, natomiast po przekroczeniu siódmego roku życia bezpowrotnie tracimy szansę na wprowadzenie zmian w sieci neuronów. Podczas gdy prawdą jest, że mózg płodu i małego dziecka jest chłonny jak gąbka i ma potencjał wchłonięcia całej wiedzy, przekonań i zachować potrzebnych do przeżycia w nowym środowisku, to jednak założenie, iż po przekroczeniu pewnego wieku nie da się już w nim nic zmienić, zostało ostatnio obalone.

Najnowsze neurobiologiczne badania dowodzą, że możemy wytworzyć nowe komórki w mózgu i zmienić istniejące sieci neuronów. Gdy tylko dostarczymy neuronom pewne składniki odżywcze, których brakuje w codziennym jadłospisie, oraz podejmiemy nowe, stymulujące czynności, będziemy mogli utworzyć nowe połączenie neuronowe, które pomogą nam zmienić ograniczające przekonanie i zachowania oraz odzyskać dawno utracone uczucie radości, optymizmu i spokoju.

By osiągnąć te korzyści, musisz zacząć od poznania, w jaki sposób funkcjonuje mózg i w jaki sposób mitochondria narażone zostały na uszkodzenie”.

dr David Perlmutter – AKTYWUJ PEŁNĄ MOC MÓZGU (strony 24-25)