MODLITWA DO GJALTSEN TSEMÖ PUNG GJEN

Modlitwa do Gjaltsen Tsemö Pung Gjen (1)

autorstwa Karma Czagme (2)


om, guru yidam gyaltsen tsemö tok


OM! Przyjmujemy schronienie w guru, jidamach, w tobie Gjaltsen Tsemö Pung Gjen,pung gyen lhatsok khyé la kyab su chi


I w całym twoim orszaku.dakchak nying né solwa tabpé tü


Mocą naszej żarliwej modlitwy,güpa kün lé nyurdu kyab tu sol


Chroń nas bez zwłoki przed wszelkimi niepowodzeniami i nieszczęściami!

OM HUNG SOHA


pung gyen lhatsok khyé kyi dzutrul tü


Zwracamy się do ciebie Pung Gjen i do wszystkich bóstw z twojej mandali:dak dang gyujor yöndak khor ché la


Obroń nas potęgą magicznych mocy, którymi władasz.


milam ngen dang sam ngen jor tsub dok


Naszych dobroczyńców i wszystkich wokół nas ustrzeż od złych snów.
Chroń nas przed tymi, którzy mają niegodziwe zamiary i pragną naszej krzywdy.jekha purkha tabtsö truklong dok


Ustrzeż nas wszystkich od złorzeczeń i klątw, od sporów i walk!
sok lü wangtang lungta güpa dok


Zapobiegaj osłabieniu naszej siły życiowej, naszego ciała, wangtangu* i wietrznego rumaka*!mi la natsa chuk la gökha dok


Oddal wszelkie choroby i materialne straty, których doświadczają kobiety i mężczyźni!tsé dang sönam pal dang drakpa sok


Obdarz nas długim życiem i zasługą! Daj nam chwałę i rozgłos!nyintsen küntu delek dzé du sol


Niech dzięki twojej interwencji zapanuje pokój i szczęście, niech trwa on dnie i noce!


Spisał to Araga (Karma Czagme).


(1) Gyaltsen Tsemö Pung Gyen (sanskr. Dwadżagrakejura) – żeński jidam, jej imię można ogólnie przetłumaczyć jako „Ozdobny Pierścień na Szczycie Sztandaru Zwycięstwa”. Dharani tego jidama jest skuteczną metodą przywoływania Rumaka Wiatru, który uchodzi w Tybecie za symbol pomyślności i dobrobytu, nieustraszoności i zwycięstwa. Więcej na stronie:
https://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=731

(2) Warto zwrócić uwagę, że autorstwo identycznego tekstu przypisuje się również Dziamgonowi Miphamowi Rinpocze i Dziamjangowi Khjentse Łangpo.


* Wangtang: https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Wang_tang

* Rumak Wiatru: https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_Horse

===
ŹRÓDŁO: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/karma-chakme/gyaltsen-tsemo-pung-gyen – przekład na język polski: Jarek Wierny.
===
Do praktykowania poniższej dharani warto mieć lung od lamy, który posiada przekaz tej praktyki:

dhvajāgrakeyurā dhāraṇī

namo ratna trayāya |

namo bhagavate dhvajāgra rājāya tathāgatāya arhate samyak sambuddhāya tadyathā |

jaya jaya vijaya vijaya jayavāhini-sam gari prabhañjani prabhañjani sarva śatruṇām jambhaya jambhaya stambhaya stambhaya mohaya mohaya bhagavati jayavāhini mātha mātha pra-mātha pra-mātha grasa grasa hasa hasa huṃ huṃ lambodari trinetre caturmukhe caturvaktre catur daṃṣṭre catur bhuje asi musala khaḍga triśūla vajra dhāraṇīrakṣa rakṣa mām |

bhagavati hana hana daha daha paca paca mātha mātha pramātha pramātha huṃ huṃ phaṭphaṭbhañja bhañja sarva śatrūṇām |

dhvajāgra keyure tisṭhat tisṭhat triṭa ulkā dhāraṇi trailokyanātha vidhvaṃśaya
para sainya rakṣa rakṣa māṃ cala cala cili cili culu culu kala kala kili kili kulu kulu muncaṭṭa hāsaya vidhvaṃśaya parasainya bhramaya |

buddha satyena dharma satyena saṃgha satyena satya vādināṃ satyena buddha satyāmatikrama dharma satyāṃ atikrama saṃgha satyāṃ atikrama satya vādinaṃ satyamatikrama |

lambodare kuṭṭa kuṭṭa kuṭṭya kuṭṭya rudra mānaya biṣṇu mānaya candra sūrya mānaya trailokya adhipatya mānaya sarva devo mānaya sarva yakṣa rākṣasa gandharva kinnara mahoraga mānaya vidhvamsaya mama sarva śatru vaḥ rangha rangha ranghāpaya ranghāpaya jvala jvala puṣpa mālini liḍhi liḍhi triṭa triṭa bhṛkuti mukhaḥ parasainya kurucchedana karaṇha ha hi hi hu hu he he riṇi riṇi riṇā māte jayantu dhvaje |

buddhāvalokite rakṣa rakṣa mama bhagavatāvalokite svāhā | guṇa rāja prabhāse svāhā | suryārka vimale svāhā | sarva graha nakṣatra dā me karaṇa svāhā |


description:    multibyte sequence:
long a    ā
long A    Ā
long i    ī
long I    Ī
long u    ū
long U    Ū
vocalic r    ṛ
vocalic R    Ṛ
long vocalic r    ṝ
vocalic l    ḷ
vocalic L    Ḷ
long vocalic l    ḹ
velar n    ṅ
velar N    Ṅ
palatal n    ñ
palatal N    Ñ
retroflex t    ṭ
retroflex T    Ṭ
retroflex d    ḍ
retroflex D    Ḍ
retroflex n    ṇ
retroflex N    Ṇ
palatal s    ś
palatal S    Ś
retroflex s    ṣ
retroflex S    Ṣ
anusvara    ṃ
visarga    ḥ
long e    ē
long o    ō
l underbar    ḻ
r underbar    ṟ
n underbar    ṉ
k underbar    ḵ
t underbar    ṯ