Keith Dowman po raz pierwszy w Polsce

Radykalny Dzogczen – wydarzenia w 2023:

Czym jest Radykalny Dzogczen?

Dzogczen, inaczej „Wielka Doskonałość”, to nauki ucieleśniające esencję tybetańskiej tradycji duchowej. Radykalny Dzogczen to trening umysłu opracowany na podstawie tych nauk przez Keitha Dowmana dla ludzi Zachodu. Radykalny Dzogczen oparty jest na poglądzie o niedualnej naturze rzeczywistości, która zarazem jest bezczasową naturą umysłu. Może być ona przez nas doświadczona tu i teraz, w każdej chwili. Ta rzeczywistość, czy natura umysłu, czy też podstawa istnienia, lub jakkolwiek byśmy chcieli określić ową niedualną świadomość „teraz”, może być wskazana za pomocą następujących dziewięciu stwierdzeń:

  1. Jej natura jest niereferencyjna, nie zawiera w sobie żadnego punktu odniesienia, nie ma początku ani żadnego celu
  2. Powstaje spontanicznie w bezczasowym momencie, jej istnienie nie ma charakteru żadnego obiektu
  3. Jest naszą prawdziwą „jaźnią”, która zawiera wszystko
  4. Jest świadomością „tu i teraz”, a jako taka jest bezczasowym, niewarunkowanym momentem
  5. Jest nie-działająca jako moment ostatecznej przejrzystości i dlatego nie może być wytworzona za pomocą jakiejś techniki
  6. Jest kompletną, czystą błogością
  7. Jest niedualnością, a zarazem jednością wszystkiego, a jako taka jest niewyrażalna, jest poza objaśnieniami
  8. Jest nieograniczoną sferą zawierająca mikro- i makrokosmos
  9. Jest naturalnym wyzwoleniem

Chociaż ta niedualna rzeczywistość jest rozpoznawana przez istoty ludzkie w różnych kulturach, w których na wiele sposobów jest w nich nazywana, a także wyrażana w muzyce, poezji czy w sztuce, to jednak na skutek okoliczności polityczno-społecznych dziś mamy do niej dostęp przede wszystkim dzięki tradycji tybetańskiej z jej naukami Dzogczen, których esencjonalna formę stanowi Radykalny Dzogczen Keitha Dowmana.