Wizyta Lamy Glenna Mullina – 3-11 października 2023

Serdecznie zapraszamy na spotkania i nauki z Lamą Glennem Mullinem, wybitnym tybetologiem, tłumaczem z języka tybetańskiego, autorem książki „Czternastu Dalajlamów” oraz ponad 25 książek o kulturze i sztuce indotybetańskiej.

Program wizyty:
3 października, przylot na Lotnisko Chopina w Warszawie

4 października, godz. 18:00 – wykład „Tulku i reinkarnacja; duchowe dziedzictwo Dalajlamów”;
Ośrodek Misyjny Shambhala, Warszawa, ul. Śniadeckich 20/21; darowizna 50 zł.

5 października, godz. 18:00 – wykład „Mistyczna sztuka świata Dalajlamy: symbolika, znaczenie i transcendencja w sztuce buddyjskiej Ałtaju i Himalajów” wraz z pokazem slajdów autorskich;
Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24; bilety wstępu do Muzeum.

7 października, godz. 10:00 – „Inicjacja Buddy Amitajusa – Buddy Bezgranicznego Życia”; reprezentuje on jedną z trzech głównych praktyk uzdrawiania wykorzystujących Gom Dey, czyli medytację z mantrą. Jest praktykowany we wszystkich szkołach buddyzmu tybetańskiego. Osoby uczestniczące w inicjacji mają szansę otrzymać nauki a dzięki nim także zaangażować się w tę ważną i potężną metodę uzdrawiania siebie i innych;
Warszawa, ul. Śniadeckich 20/21; darowizna 100 zł.

8 października, godz. 10:00 – „Inicjacja Hayagrivy” – należącej do systemu Najwyższej Tantra jogi. W praktyce tej stosuje się mantrę i chandali (tummo) jako metody samoleczenia. Praktykują ją tradycyjnych lekarze i uzdrowiciele tybetańscy (amchi);
Warszawa, ul. Śniadeckich 20/21; darowizna 100 zł.

9 października, godz. 18:00 – wykład w ramach wystawy „Buddowie Warszawy” pt. „Legenda o 10 tysiącach mongolskich buddów z Warszawy”. Niezwykłe wydarzenie, upamiętniające i dokumentujące wykonanie w fabryce Norblina, w 1914 r. na zamówienie Mongolii, 10000 posągów Buddy Amitajusa. W trakcie wystawy będzie można zobaczyć jeden z zachowanych a wykonanych wtedy w Polsce posągów;
Warszawa, Fabryka Norblina, ul. Żelazna.

11 października, godz. 18:00 – wykład „Pięć punktów praktyki Mahamudry”;
Warszawa, ul. Śniadeckich 20/21; darowizna 50 zł.

Darowizna od osób biorących udział we wszystkich wydarzeniach w Ośrodku Misyjnym Shambhala: 250 zł.
Pytania w sprawie wydarzenia można kierować na adres e-mail: acala.acala@wp.pl

Informacja o Lamie (za Wikipedia) – jest wykładowcą filozofii buddyjskiej, tłumaczem klasycznej literatury tybetańskiej na język angielski.
W latach 1972-1984 mieszkał w kilku osiedlach emigracji tybetańskiej w Indiach, odbywając formalne studia buddyjskie, początkowo w Departamencie Studiów Buddyjskich Biblioteki i Archiwum Tybetańskiego, następnie zaś w Tybetańskiej Szkole Studiów Dialektycznych. Pobierał w tym czasie nauki od ponad trzydziestu nauczycieli z różnych tradycji buddyzmu tybetańskiego, między innymi od dwóch rdzennych guru XIV Dalajlamy Kjabdze Linga Dordże Czanga i Kjabdze Tridżanga Dordże Czanga.
Po powrocie do Ameryki Północnej w 1984 r. założył organizację The Mystical Arts of Tibet, zajmującą się popularyzacją kultury tybetańskiej. Był kuratorem szeregu wystaw sztuki buddyjskiej (tybetańskiej i mongolskiej).
Jest redaktorem anglojęzycznych wydań kilku książek XIV Dalajlamy.