Daniel Goleman – Gniew a zdrowie

„Sam pomysł, żeby stan umysłu wpływał na zdrowie, to zupełnie nowy koncept w nauce, a lista stanów, których do tej pory nie wzięto pod uwagę, jest bardzo wymowna. Nie istnieją na przykład badania ukazujące wpływ chciwości na zdrowie, ponieważ na Zachodzie chciwość nie jest uznawana za problem czy patologię, to po prostu norma. I chociaż studiowanie cech umysłu w stanie medytacji i ich wpływu na zdrowie brzmi bardzo obiecująco, do takich badań wciąż jest daleka droga. Istnieje natomiast bardzo dużo danych dotyczących zwykłych emocji i zdrowia.

Pierwszy stanem jest złość. Doktor John Barefoot z Uniwersytetu Karolin Północnej badał osoby z objawami poważnych chorób serca. Kiedy przychodziły na pomiar poziomu zatorów tętniczych, podawano je testom w celu określenia poziomu złości. Pytano ich na przykład, jak często krzyczą na swoje dzieci. Najmniejsze zatory diagnozowano u osób najmniej się złoszczących, a największe u tych, których wyniki poziomu złości były najwyższe. Nie jest to oczywiście dowód na to, że złość odpowiada za powstawanie zatorów tętniczych, ponieważ może istnieć inny czynnik, który wywołuje złość, i jednocześnie powoduje zator.

Musimy więc znaleźć sposób na określenie, jaki będzie stan umysłu danej osoby w przyszłości na podstawie jej stanu obecnego. Doktor Redford Williams z Uniwersytetu Duke’a przyjrzał się grupie dwóch tysięcy pracowników fabryki, którzy dwadzieścia pięć lat wcześniej przeszli test określający poziom wrogości. Około 20% badanych, którzy mieli niski wynik testu, zmarło. Zmarło również około 30% robotników, których poziom wrogości był wysoki. Wśród powodów śmierci były choroby serca, rak czy inne dolegliwości oraz inne, niezwiązane ze zdrowiem, na przykład wypadki. Statystyka ta sugeruje, że osoby chronicznie wpadające w złość mają o 50% większe szanse na śmierć w okresie dwudziestu pięć lat niż te o niskich skłonnościach do wybuchów gniewu.

Moglibyśmy założyć, że złość jest również przyczyną wypadków, które przydarzyły się tym ludziom, lecz nie możemy tego wiedzieć na pewno. Badania przeprowadzone od tamtego czasu pokazały, że złość jest jeszcze istotniejszym czynnikiem wpływającym na przedwczesną śmierć. W połowie lat pięć dziesiątych XX wieku rozpoczęto badanie na grupie studentów medycyny, których po poddaniu testom podzielono na chronicznie wrogich i tych, którzy takiej cechy nie wykazywali. Kiedy po dwudziestu latach Williamsowi udało się ich odnaleźć, okazało się, że na sto trzydzieści sześć osób, których nie uznano za chronicznie wrogie, zmarły jedynie trzy. W grupie osób chronicznie wrogich zmarło szesnaście, co wskazuje, że wrogość jest czynnikiem znacznie zwiększającym ryzyko śmierci. Interesujące jest to, że większość osób o wysokim poziomie złości umarło przed pięćdziesiątką: gniewni umierają młodo”.

Dalajlama XIV – UZDRAWIAJĄCE EMOCJE (strony 53-55)