SZAMAR RINPOCZE

1952 – 2014 – XIV inkarnacja Szamarpy. Jeden z czterech dzierżawców linii karma kagju buddyzmu tybetańskiego. Założyciel Karmapa International Buddhist Institute (KIBI) w New Delhi.