Sakjong Mipham Rinpocze – podstawowa dobroć

„Kiedy nauczam, ludzie często zadają mi różne pytania, mając nadzieję, że w odpowiedzi przekaże im ezoteryczną mądrość. Odnoszę wrażenie, że chcą, bym zdradził im jakąś tajemnicę. A przecież najbardziej fundamentalna znana mi tajemnica zakorzeniona jest w tym, co od dawna posiadamy – w podstawowej dobroci. mimo ogromnych problemów, które przeżywa świat, oraz wszelkiego okrucieństwa podstawa wszystkiego jest całkowicie czysta i dobra. Nasze serca i umysły są z natury przebudzone. Ta podstawowa dobroć jest cechą wszechrzeczy. Zawiera w sobie wszystko. Zanim jednak będziemy mogli rozpocząć przygodę przemiany w człowieka przebudzonego – nie mówiąc o przygodzie życia w pełni radości i szczęścia – musimy odkryć drzemiąca w nas tajemnicę. Wówczas uzyskamy prawdziwą możliwość kultywowania odwagi, z której mogą promieniować nasza miłość i współczucie dla innych”.

Sakjong Mipham Rinpocze – PRZYMIERZE Z UMYSŁEM (strony 13-14)