BIBLIOTECZKA BUDDYJSKA

Dugu Czogjal Rinpocze – WYJAŚNIENIA SIAKJA ŚRI NA TEMAT DZOGCZEN
Tenga Rinpocze – WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAKTYKI
Tai Situ Rinpocze – SCHRONIENIE, ŚLUBOWANIE BODHISATTWY, ZNACZENIE INICJACJI
Kalu Rinpocze – PUSTKA, WSPÓŁCZUCIE I TANTRA
Thrangu Rinpocze – UKAZANIE ŚCIEŻKI DO WYZWOLENIA
Szamar Rinpocze – CZYSTA KRAINA AMITABHY
Kalu Rinpocze – NATURA UMYSŁU
Alexander Berzin – O GURU
Padmasambhawa – USTNA RADA DOTYCZĄCA PRAKTYKI
Padmasambhawa – RADA DLA TRISONG DETSENA
Padmasambhawa – SKARBNICA CENNYCH KLEJNOTÓW