Gjaltsab Rinpocze – CZTERY DHARMY GAMPOPY

Biblioteczka Buddyjska vol. 3

Przekład: KT

Wydawnictwo: na prawach rękopisu?

Wydanie I: 1994

Stron:  16

Oprawa: miękka

Format: 210 x 145 mm

Pozycja w katalogu BTwP: 0215

Pierwodruk polski w biuletynie Stowarzyszenia Buddyjskiego Karma Kagyu w Polsce, nr 6-10

Fragmenty:

„1. UŁUDA ZWRACA SIĘ KU DHARMIE.

Jest to ścieżka istot “pomniejszych”. Ma ona związek z podejściem tych,
którzy pojmują znaczenie nauk Buddy o przyczynowości i którzy starają się
stosować je we własnym życiu, aby w tym świecie (samsarze) osiągnąć
przyszłość wolną od bardziej oczywistych form cierpienia. Medytacją takich
osób jest rozmyślanie o słuszności nauk Buddy o prawie karmy czyli
przyczyny i skutku, a przez to dogłębne zrozumienie własnego uwikłania się
w cykl odradzania się.
Dalsze postępowania, mające na celu stworzenie sobie dobrej przyszłości,
będzie polegać na stosowaniu dziesięciu głównych pożytecznych działań:
ochronie życia; szczodrości; zachowywaniu czystości etycznej (zwłaszcza w
w życiu seksualnym); prawdomówności; tworzeniu harmonii i przyjaźni w
stosunkach z innymi; zważaniu na to, by zawsze wyrażać się w sposób
łagodny i piękny; wypowiadaniu się w zrozumiały i pełen znaczenia sposób;
rozwijaniu otwartego, miłującego umysłu; nieagresywnej postawie; oraz
jaśniejszemu pojmowaniu prawdy.
Towarzyszyć temu będzie unikanie działań przeciwnych: zabijania;
kradzieży; braku czystości etycznej (szczególnie w życiu seksualnym);
kłamstwa; mowy wywołującej brak harmonii; ostrych słów; bezużytecznych
rozmów; zajmowania się głównie sobą; agresywnego usposobienia; oraz
błędnych poglądów na rzeczywistość.
Rezultatem takiej praktyki będzie odrodzenie się w postaci człowieka
obdarzonego sprzyjającymi okolicznościami albo jako istota boska. Chociaż
nie przyniesie to wyzwolenia z nie kończącego się obrotów samsarycznej
egzystencji, nie powinniśmy lekceważyć osiągnięć tych istot “pomniejszego”
rodzaju. Jest to wartościowe przekształcenie zwykłego życia, co w
przyszłości stworzy podstawę do głębszej praktyki, mogącej przynieść
wyzwolenie z samsary. A to już jest czymś cennym.”