Khunu Lama Rinpocze

Khunu Lama Rinpocze (Lama Khunu, Lama Negi) urodził się w Indiach i jako nastolatek opuścił dom rodzinny, aby nauczyć się tybetańskiego, a następnie przenieść do Tybetu, żeby pobierać nauki od różnych mistrzów ze wszystkich szkół buddyzmu tybetańskiego. Następnie wrócił do Indii, aby nauczyć się sanskrytu i móc studiować oryginalne teksty w tym języku. Był człowiekiem bardzo skromnym i milczącym. Dalajlama, który był jego uczniem, nazywał Lamę Khunu „Szantidewą naszych czasów”.

Khunu Lama Rinpocze nigdy nie ukończył oficjalnego trzyletniego odosobnienia, ale jego uczeń Baling Lama przyznał, że jego całe życie było odosobnieniem. Dzień i w nocy medytował i studiował buddyjskie teksty, głównie Przewodnik na ścieżce bodhisattwy. Baling Lama nigdy nie widział go śpiącego, czasem tylko drzemał w pozycji medytacyjnej.

Baling Lama powiedział również: „Khunu Lama żył w każdej chwili w spokoju, bez osądu, krytyki czy rozróżnienia między wysokimi lamami i żebrakami, traktując każdego z jednakowym szacunkiem, współczuciem i życzliwością”.

I – Khunu Lama, the quiet master