Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje – POCHODNIA PEWNOŚCI

Tytuł oryginału: Nedyn drynme

Przekład: Barbara Orłowska

Wydawnictwo: Mandala

Wydanie I: ? (lata dziewięćdziesiąte?)

ISBN 83-906355-1-8

Stron:  144

Oprawa: miękka

Format: 204 x 142 mm

Pozycja w katalogu BTwP: 0181

Fragmenty:

„Wy, którzy nie urodziliście się w żadnym z ośmiu niekorzystnych stanów, gdzie istoty są upośledzone, dysponujecie ośmioma rodzajami wolności. Jednakże nawet jeśli osiągnęliście cenne ludzkie ciało zdolne do praktykowania dharmy, musicie najpierw uwolnić się od szesnastu niesprzyjających warunków, by wasza praktyka przyniosła właściwe rezultaty.

SZESNAŚCIE NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW

OSIEM NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PANUJĄCYCH OKOLICZNOŚCI

 1. Z powodu wyjątkowo silnych pięciu emocjonalnych trucizn umysł człowieka jest pomieszany.
 2. Człowiek znajduje się pod wpływem nieprawych przyjaciół.
 3. Człowiek znajduje się pod wpływem fałszywych poglądów i praktyk.
 4. Popada w skrajne lenistwo.
 5. Z powodu dawniejszych złych postępków, pojawia się fala przeszkód.
 6. Człowiek znajduje się w mocy innych jako niewolnik lub sługa.
 7. Wkracza na ścieżkę dharmy, kierując się niereligijnymi pobudkami, takimi jak lek przed śmiercią, albo też dlatego, że znalazł się w biedzie.
 8. Nieszczerze angażuje się w dharmę mając na względzie korzyści materialne albo sławę.

OSIEM NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW, W KTÓRYCH UMYSŁ JEST ODCIĘTY OD DHARMY

 1. Podlega im człowiek, który odczuwa wielkie pożądanie do własnego ciała, majątku itd.
 2. Z powodu wyjątkowo szorstkiego charakteru dopuszcza się wielu niecnych działań.
 3. Nie wpada w przestrach, nawet jeśli często słucha nauk o cierpieniach niższych światów.
 4. Nie wzbudza w sobie wiary, nawet jeśli wiele razy słyszy nauki o wielkim błogosławieństwie wyzwolenia.
 5. Znajduje naturalne zadowolenie w czynieniu zła.
 6. Równie mocno angażuj się w praktykowanie dharmy, co pies w jedzenie trawy.
 7. Narusza podstawy swojego ślubowania bodhisattwy i innych przyrzeczeń.
 8. Łamie święte związki ze swoim lamą i braćmi w dharmie.

Gdybyście podlegali tym szesnastu niesprzyjającym warunkom, nie zainteresowalibyście się dharmą. Postępowalibyście wtedy w sposób sprzyjający odrodzeniu w niższych światach, dlatego też radujcie się, jeśli jesteście wolni od tych warunków i uczcie się, jak przeciwdziałać pojawianiu się ich w przyszłości”.