NIEPRZERWANA ŚCIEŻKA DO OŚWIECENIA

NIEPRZERWANA ŚCIEŻKA DO OŚWIECENIA. Wyzwolenie przez Widzenie, Słyszenie i Doświadczanie

Tytuł oryginału: The Continuous Path to Enlightenment. Liberation trough Seeing, Hearing, and Experience

Przekład: Kanzen Jeremi Maślankowski

Wydawnictwo: Fundacja Sam Dżub Ling

Wydanie I: 2021

ISBN 978-83-960495-1-3

Stron: 108

Oprawa: miękka

Format: 147 x 106 mm

Pozycja w katalogu BTwP: 0220