Garma C.C. Chang – ELEMENTARZ MAHAMUDRY

Garma C.C. Chang – ELEMENTARZ MAHAMUDRY

Przekład: Natasza Goerka z zespołem

Wydawnictwo: na prawach rękopisu?

Wydanie I: 1984

Wydanie II: 1995

Stron:  38

Oprawa: miękka

Fragmenty:

„1. Cały byt i wszystko, co się przejawia można odnieść do osobistego doświadczenia; doświadczenie to dokonuje się wewnątrz własnego umysłu, a umysł jest źródłem i twórcą wszystkich rzeczy.

2. Umysł jest nieograniczenie wielkim, niewymiernie głębokim oceanem możliwości; jego nieograniczoność i głębia są nieosiągalne dla niewtajemniczonego.

3. Ten, kto osiągnął całkowite urzeczywistnienie i pełną kontrolę nad własnym umysłem, jest Buddą, a ci, którzy tego nie osiągnęli są istotami nieoświeconymi.

4. Buddowie są oświeconymi istotami żyjącymi, a istoty żyjące są nieoświeconymi buddami.

5. Ten nieograniczony, wszechobejmujący umysł buddy jest poza rozumieniem i wszelkimi właściwościami. Najlepsza i najbliższa prawdy definicja mogłaby brzmieć: „Umysł buddy jest niewyczerpaną, świetliście-pustą świadomością”.

6. Świadomość istot żyjących jest ograniczona, świadomość zaawansowanego jogina oświecona; oświecony bodhisattwa ma świetliście-pustą świadomość, a świadomość buddy jest niewyczerpaną świetliście-pustą świadomością.

7. Wszystkie nauki buddyjskie są tylko zaznaczeniem najważniejszych „wewnętrznych” punktów, przygotowaniem, wskazówkami kierunku prowadzącymi do rozwinięcia tej niewyczerpanej świetliście-pustej świadomości.

8. Gdy ten stan buddy rozwinie się całkowicie, powstaje wówczas nieograniczone współczucie, a wszelkiego rodzaju pożyteczne czyny dokonują się zupełnie spontanicznie.

9. W zależności od predyspozycji ucznia znane są dwie drogi rozwinięcia umysłu buddy: droga metod i droga wyzwolenia. Pierwsza kładzie nacisk na ćwiczenia poskromienia prany (energii), a druga na poskromienie umysłu. Obie jednak bazują na podstawowym twierdzeniu tantry o identyczności umysłu i prany”.

Garma C.C. Czang