Dzigten Sumgon – FLAGI MODLITEWNE

FLAGI MODLITEWNE – Życie i nauki Dzigtena Sumgona

Przekład: Tomasz Przewrocki i Tomasz Merta

Wydawnictwo: na prawach rękopisu

Wydanie I: 1988

Stron:  58

Oprawa: miękka

Format: 210 x 145 mm

Pozycja w katalogu BTwP: 0191

Fragmenty:

„W niezrodzonej dharmadatu

Przebywa Czcigodna Matka, boska Tara.

Uszczęśliwia wszystkie istoty.

Proszę ją, by ochraniała mnie od wszelkich obaw.

Nie pojmując siebie jako dharmakai,

Umysł jest opanowany przez klesie.

Nasze matki, wszystkie istoty, błądzą w samsarze.

Proszę ochroń je, Boska matko.

Jeśli zrozumienie Dharmy nie narodzi się w sercach istot,

I podążają one tylko za słowami.

Będą je zwodzić dogmaty.

Proszę ochroń je, Doskonała Matko.

Trudno jest zrozumieć naturę umysłu.

Niektórzy rozumieją ją, ale nie praktykują.

Ich umysły pogrążone są w światowym działaniach.

Proszę ochroń ich, Boska Matko Napomnienia.

Niedualna mądrość jest spontanicznie powstałym umysłem.

Niektórych wiąże nawyk przywiązania do dualności,

Obojętnie co robią.

Proszę ochroń ich, Bogini Niedualnej Mądrości.

Chociaż niektórzy rozpoznali pustkę,

Nie zrozumieli współzależności przyczyny i skutku.

Nie wiedzą tego, co można poznać.

Proszę ochroń ich, Wszechwiedżąca Boska Matko.

Natura przestrzeni jest niestworzona,

Wszystko zawiera się w niej.

Lecz wciąż praktykujący i uczniowie nie urzeczywistniają jej.

Proszę ochroń ich, Doskonała matko Buddy.”

Dzigten Sumgon – założyciel szkoły Drikung Kagju

PIEŚŃ O PIĘCIU GŁĘBOKICH PUNKTACH MAHAMUDRY

Skłaniam się u stóp sławnego Phagmo Drupy.

Jeśli rumak miłości i współczucia,

Nie biegnie dla dobra innych,

Nie nagrodzą go bogowie i ludzie.

Tak więc rozpocznij od praktyk wstępnych.

Jeśli ciało – król bóstw –

Nie jest mocno osadzone na niezmiennej podstawie,

Świta dakiń nie przybędzie.

Tak więc bądź pewien, że twoje ciało jest jidamem.

Jeśli za lamą, śnieżną górą czterech kaj,

Nie padną promienie słońca oddania,

Strumień błogosławieństwa nie popłynie.

Tak więc utrzymuj oddanie w swym umyśle.

Jeśli z nieba – przestrzeni umysłu takiego, jaki jest,

Nie przepędzi się chmur pojęć,

Planety i gwiazdy dwóch mądrości nie zabłysną.

Tak więc pozostaw swój umysł wolny od pojęć.

Jeśli spełniającego klejnotu dwóch nagromadzeń,

Nie oczyszcza się przez właściwe dążenie

Efekty, które macie nadzieję osiągnąć, nie pojawią się.

Tak więc na koniec dzielcie się nagromadzonym dobrem.