SAKJA PANDITA

(1182–1251) wł. Kunga Gjaltsen – wielki uczony szkoły sakja buddyzmu tybetańskiego. Inicjator przejścia Mongołów na buddyzm i nawiązania trwałych relacji Mongołów i Tybetańczyków.