Abiszeka

abiszeka (skt.) – łang (tyb) – ceremonia, podczas której lama dzięki błogosławieństwu linii oraz przez przywołanie właściwości ciała, mowy i umysłu bóstwa udziela praktykującemu upoważnienie do wykonywania medytacji określonej istoty mądrości.