Słownik pojęć – N

Ngonszie (tyb.) – ten, który praktykuje sztukę wróżenia MO.