Sutra Trzech Klejnotów

Szacunek dla wszechwiedzy Buddy Siakjamuniego

Budda przebudził się ze snu niewiedzy i zobaczył, jakimi rzeczy naprawdę są

Jest szczęśliwym posiadaczem niezrównanych właściwości

Zrozumiał naturę rzeczy

Jest pogromcą wroga

Jest doskonałym i kompletnym Buddą

Widzi naturę umysłu

Działa tylko pozytywnie i inspirująco

Osiągnął niezniszczalna radość

Zna umysły wszystkich istot

Jest przewodnikiem

Jest niedościgniony

Jest mistrzem bogów i ludzi

Pojawia się z wewnętrznego bogactwa

Posiada niewyczerpane wewnętrzne bogactwo

Odróżnia się niespotykaną cierpliwością

Jest skarbnicą pozytywnych działań

Ma przyjemną i silną budowę ciała

Posiada specjalne cechy

Działa zawsze we właściwym czasie i skutecznie

Sam jego widok przynosi spokój umysłu

Prawdziwie uszczęśliwia otwartych i pełnych zaufania

Jego inteligencja jest nie do pobicia

Jego moce są niezrównane

Jest nauczycielem wszystkich istot

Jest ojcem wszystkich bodhisattwów

Jest królem szlachetnych z małej drogi

Jest przewodnikiem dla tych którzy podróżują do miasta nirwany

Jest nieograniczoną mądrością

Posiada niewyobrażalną pewność

Jego słowa są nieskażone

Ma bardzo sympatyczny głos

Nie można oderwać od niego wzroku

Jego ciało jest niedoścignione

Świat przywiązania nie ma jakiegokolwiek wpływu na niego

Nawet największa pomyślność nie wpłynie na niego

Nie ma nic wspólnego z medytacyjną ekstremalnością

Nie ma rąk związanych cierpieniem

Jest całkowicie i ostatecznie wyzwolony od pięciu nagromadzeń

Jest wolny od osiemnastu elementów

Ma pełną kontrole nad dwunastoma bramami

Rozwiązał supły samsary

Jest wolny od dolegliwości

Wybrał wolność

Przekroczył wartką rzekę samsary

Jego umysł jest totalnością

Jego umysł zawiera oświecenie wszystkich buddów przeszłości, teraźniejszości i przyszłości

Nie przebywa w niedoskonałej nirwanie

Doskonale rozumie każdą rzecz

Pojmuje wszystkie istoty

Tak ekscytujące są właściwości Błogosławionego Buddy

Dharma jest użyteczna na początku, po drodze i na końcu

Jej przewodnia myśl jest wprost genialna

Jej słowa są czytelne

Jest nieskorumpowana

Jest absolutnie doskonała

Jest prawdziwa

Oczyszcza

Budda przedstawia ją bezbłędnie

Przynosi wgląd w naturę umysłu

Nie jest chora

Jest ponadczasowa

Ukierunkowuje nas dalej

Spotkanie z nią nadaje życiu sens

Ci, którzy ją znają, doświadczają prawdziwej natury umysłu

Jest nauką Buddy Siakjamuniego, która w doskonały sposób służy różnego rodzaju istotom

Wyprowadza nas z nirwany

Prowadzi do pełnego oświecenia

Nie zawiera sprzeczności

Jej cel jest jasny

Można jej ufać

Kładzie kres karmie, problematycznym emocjom i niezrozumieniu rzeczywistości

Sangha to bodhisattwowie wielkiej drogi

Ich sposób bycia jest zachwycający

Robią wszystko z pełną świadomością

Są prostolinijni

Mają ten sam cel

Są warci szacunku i uwagi

Dają nam szerokie pole do popisu

Są idealnym obiektem szczodrości

Stwarzają szerokie pole do rozwijania postawy dawania

https://www.youtube.com/watch?v=nscPMsV3