THINLEJ NORBU

Notka biograficzna:

(1931-2011) – nauczyciel szkoły ningma, patron Vajrayana Fundation, najstarszy syn Duddzioma Rinpocze.

Biografia:

Thinlej Norbu Rinpocze był wybitnym nauczycielem i uczonym buddyjskim z Tybetu. Urodził się 19 lutego 1931 roku w Lhasie, w Tybecie, jako najstarszy syn Duddzioma Rinpocze, głowy szkoły Ningma.

W młodym wieku Thinlej Norbu Rinpocze rozpoczął swoją duchową edukację i trening pod kierunkiem swojego ojca, Duddzioma Rinpocze. Otrzymał obszerne nauki, inicjacje i przekazy od swojego ojca i innych wielkich mistrzów Ningma.

W 1959 roku, po inwazji Chińczyków na Tybet, Thinlej Norbu Rinpocze uciekł z kraju i osiedlił się w Indiach, gdzie kontynuował swoje studia i praktykę buddyjską.

Później Rinpocze udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie odegrał ważną rolę w wprowadzaniu i propagowaniu buddyzmu tybetańskiego, zwłaszcza tradycji Ningma, wśród zachodnich uczniów. Założył liczne centra i klasztory na Zachodzie, aby zachować i promować nauki buddyjskie.

Thinlej Norbu Rinpocze był znany ze swojej głębokiej mądrości, współczucia i poetyckich nauczań. Napisał wiele książek na różne tematy filozofii buddyjskiej, medytacji i praktyki, które zdobyły uznanie zarówno wśród uczniów zachodnich, jak i tybetańskich.

Jego nauki podkreślały znaczenie rozpoznawania wrodzonej mądrości i współczucia w każdym człowieku, a także integrację tych nauk z codziennym życiem. Miał unikalny dar przedstawiania głębokich nauk buddyzmu tybetańskiego w sposób jasny i zrozumiały.

Przez całe życie Rinpocze odgrywał kluczową rolę w utrzymaniu i propagowaniu linii Ningma, gwarantując, że głęboka mądrość i nauki starożytnej tradycji będą przynosić pożytek kolejnym pokoleniom.

Thinlej Norbu Rinpocze zmarł 27 grudnia 2011 roku, pozostawiając trwałe dziedzictwo mądrości, współczucia i duchowego przewodnictwa dla niezliczonych praktykujących na całym świecie. Jego wkład w rozwój buddyzmu tybetańskiego nadal jest odczuwany dzięki naukom, które pozostawił, i uczniom, których zainspirował.

Książki Thinleja Norbu wydanie po polsku:

Książki Thinleja Norbu wydanie po angielsku: