WYRAŻENIE ŻYCZEŃ – TERMA ODKRYTA PRZEZ PEMA LINGPĘ

Jeszie Tsogjal (757–817) była główną partnerką Guru Rinpocze, założyciela tradycji njingma buddyzmu tybetańskiego. Zebrała i ukryła dla przyszłych pokoleń liczne jego nauki, znane jako termy. Przedstawioną tu termę odkrył Pema Lingpa (1450–1521) – jeden z pięciu królów-tertonów (wielkich odkrywców duchowych skarbów), założyciel w pełni bhutańskiej linii tradycji njingma. Poniżej na zdjęciu: ruiny królewskiego pałacu w Gungthang.

NAMO GURU

Było to w Tybecie wysoko na przełęczy Gungthang w Mangjul, gdy Padmasambhawa, wielki mistrz, szykował się już do podróży na południowy-zachód ku ziemi rakszów. Jeszie Tsogjal skłoniła się przed nim, a następnie okrążyła z szacunkiem postać guru, po czym kładąc sobie na głowie jego stopy wyraziła w formie modlitwy takie oto życzenia:

MAHA GURUJ DZIN LAB KJI
DAG KJANG TSZE RAB THAM CZAD DU
SZING KHAM DAG PEJ PHO DRANG DU
LA MA DRAL MED TEN PAR ŚOG

Obym dzięki błogosławieństwom Wielkiego Mistrza, we wszystkich moich życiach odradzała się w pałacu czystej krainy pozostając blisko Guru i obym nigdy nie była od niego oddzielona.

MO GU TEM KJANG MED PA JI
NJE PEJ ŚAB TOG DRUB PA DANG
GONG PA ZAB MO THUG KJI CZUD
DZIN LAB DUD TSI LUNG THOB ŚOG

Obym z nieprzerwanym oddaniem mogła go miło podejmować i obym otrzymała esencję serca jego głębokiego urzeczywistnienia – pełen błogosławieństw nektar przekazu.

KU SUNG THUG KJI DZIN LAB KJI
LU NGAG JID SUM MIN PA DANG
ZAB MOI KJED DZOG NAM NJI LA
ŁANG THOB DRUB PA JED PAR ŚOG

Dzięki błogosławieństwom oświeconego ciała, mowy i umysłu, niechaj dojrzeją i nasze ciało, mowa i umysł a w głębokich fazach medytacji: budowania i spełnienia, niechaj spłyną na nas przekazy mocy i ujawnią się w praktyce.

LOG TOG DUD KJI TSZOG NAM DANG
NAD DON BAR CZAD SZI ŁA DANG
KHOR DANG LONG CZOD GJE PA JI
SAM PA JID SZIN DRUB PAR ŚOG

Oby wszyscy, w których zadomowiły się demony błędnych poglądów, chorób, szkodliwych wpływów i innych przeszkód zostali ujarzmieni, a dzięki powiększającemu się orszakowi przymiotów i radości niech spełnią się te życzenia!

DUR THROD RI THROD GANG THROD SOG
PHUN SUM TSZOG PEJ NEJ NJID DU
TING DZIN ZAB MOI GONG CZUD LA
TAG TU DRUB PA DZIED PAR ŚOG

Na cmentarzach i w pustelniach, samotnie pośród śniegów oraz w innych zacisznych miejscach, które cechują doskonałe warunki do medytacji, niechaj kwintesencja głębokiego samadhi stanie się moją stałą praktyką.

DRUB PA DZIEJ PEJ DREJ BU JI
THRIN LEJ NAM SZI DRUB PA DANG
LHA ŚRIN DRAN DU KHOL NEJ KJANG
SANG DZIE TAN PA SRUNG ŁAR ŚOG

Dzięki spełnieniu tej praktyki, niechaj urzeczywistnią się cztery oświecone aktywności (uspokajająca, pomnażająca, fascynująca i ochraniająca), a światowych bogów i demony niech zwiąże obietnica chronienia Nauk Buddy.

TON PEJ SUNG PEJ DAM CZO NAM
TSOL MED DZIUD LA CZAR ŁAR ŚOG
KHJEN PA CZOG LA NGA NJE NEJ
TOG PA CZOG DANG DAN PAR ŚOG

Niechaj doskonała Dharma, którą wyjaśniają nauczyciele wzrasta w moim strumieniu świadomości wolnym od mentalnego wysiłku, a gdy już zdobędę najwyższą wiedzę, obym otrzymała też dar najwyższego urzeczywistnienia.

DZIANG CZUB SEM KJI TEN DREL DZI
KJE DRO MA LU ŁANG DU NEJ
THOG MED JID SZIN NOR BUJ THU
DREL TSZAD DON DANG DAN PAR ŚOG

Dzięki współzależnemu wyłanianiu się zjawisk niech oto szczerość życzenia, które jest prawdziwym wyrazem oświeconej postawy (bodhiczitta) sprawi, że wszystkie istoty przybliżą się do mnie, a poprzez moc nieskalanego klejnotu, który spełnia życzenia, niechaj wszystkie te związki będą pełne znaczenia.

SANG DZIE TAN PA DAR ŁEJ THU
GJU DZIN CZO TON DZIE PA DANG
DRO KUN DE LA KHOD NEJ KJANG
SZING KHAM THAM CZAD DAG PAR ŚOG

Dzięki mocy rozprzestrzeniania Nauk Buddy, niechaj rozkwitają dzierżyciele linii przekazu i nauczyciele Dharmy, niechaj wszystkie istoty żyją w szczęściu i niech wszystkie światy zostaną oczyszczone z cierpienia.

DAG GI LU NGAG JID SUM DZI
DUL JA SO SOI LO JUL DU
GANG LA GANG DUL TRUL PEJ KU
PHAG TU MED PAR DZIUNG ŁAR ŚOG

Niechaj moje ciało, mowa i umysł pojawiają się w niezliczonych emanacjach pośród światów zamieszkanych przez istoty, które należy poskromić, każdą stosownie według jej potrzeb!

DOR NA KHOR DEJ MA LU KUN
GU RU NJID DANG JER MED CZING
KU SUM DU DRAL MED PA JI
NAM KHJEN SANG DZIE NJUR THOB ŚOG

Krótko i zwięźle: w stanie nierozdzielnym od Guru, poza rozpoznawaniem i oddzielaniem się od trzech stanów oświecenia (dharmakaja, sambhogakaja, nirmanakaja), niechaj każde doświadczenie samsary i nirwany niezwłocznie wypełni wszechwiedza stanu buddy.

SEM CZAN SOL ŁA DEB PAR ŚOG
LA MAJ DZIN DZI LOB PAR ŚOG
JI DAM NGO DRUB TER ŁAR ŚOG
KHAN DRO LUNG TAN DZIED PAR ŚOG

Niechaj istoty podarują modlitwy, niechaj Guru udzielą błogosławieństw, niechaj Bóstwa (Jidam) obdarzą mocami (siddhi), niechaj Dakinie ujawnią przepowiednie.

CZO KJONG BAR CZAD SAL ŁAR ŚOG
SANG DZIE TAN PA DAR SZING DZIE PAR ŚOG
SEM CZEN THAM CZAD DE SZING KJID PAR ŚOG
NJIN DANG TSZAN DU CZO LA CZOD PAR ŚOG

Niechaj Strażnicy Dharmy rozproszą przeszkody, niechaj Nauka Buddy rozprzestrzenia się i wzrasta, niech wszystkie istoty radują się szczęściem i dobrobytem i niech angażują się w praktykowanie Dharmy niezależnie od pory dnia i nocy.

RANG SZAN DON NJI LHUN DZI DRUB PAR ŚOG
RANG SZIN DAG PEJ GE ŁA DI
KHOR ŁA NGAN SONG DONG TRUG NEJ
SRID TSZOR LAR JANG MI NEJ SZING

Niechaj dwojaki pożytek, dla siebie i innych, urzeczywistni się spontanicznie i dzięki tej zasłudze, z natury nieskazitelnej, niechaj przez całą samsarę począwszy od czeluści niższych światów przetoczy się wstrząs, który uwalnia z oceanu cierpienia.

CZAM CZIG KU SUM NGON GJUR SZOG
DZIAL ŁA KUN DZI SANG CZEN DZOD
LA MED CZOG GI TAN PA DI
DZI TAR KHA LA NJI SZAR SZIN
DZIAL KHAM JONG LA DAR GJE ŚOG

Niczym słońce wschodzące na niebie, niechaj zajaśnieją trzy stany oświecenia (dharmakaja, sambhogakaja, nirmanakaja), a tajemny wielki skarb wszystkich Zwycięzców, najwyższe, niezrównane nauki Całkowitej Doskonałości (dzogpaczenpo) niechaj rozprzestrzeniają się i wzrastają w całym świecie!

DAG GI GE ŁEJ TSA ŁA DI DANG GE ŁEJ TSA ŁA SZAN DAG KJANG KJED NEJ
PAL DAN LA MEJ THUG GONG JONG SU DZOG PEJ JON TAN DANG DAN PAR GJUR CZIG

Obym dzięki tej zasłudze oraz innym szlachetnym okolicznościom posiadła w pełni wszystkie doskonałe właściwości umysłu-mądrości wspaniałego Mistrza.

SANG DZIE KJI TAN PA RIN PO CZE DAR SZING GJE PAR DZIED PEJ KJE BU TOB DAN DU GJUR CZIG
KHJEN PA DANG TSE ŁA NU PA SUM THAR CZIN NEJ DZOG PEJ SANG DZIE SU GJUR CZIG

Obym opanowała zdolność rozprzestrzeniania i wzmacniania cennych Nauk Buddy, a doprowadziwszy do perfekcji triadę właściwości: Wszechwiedzę, Współczucie i Moc, obym osiągnęła doskonały stan buddy.

DRO ŁA RIG DRUG NA NEJ PEJ SEM CZAN THAM CZAD KHOR ŁA DUG
NGAL DZI GJA TSO LEJ DRAL TE NJUR DU NGON PAR DZOG PAR SANG DZIE PAR GJUR CZIG

Oby wszystkie istoty w sześciu światach zostały uratowane z oceanu cierpień i niezwłocznie ukazały własne oświecenie.
=====
W dolinie pełnej leczniczych właściwości w Lhodrak odkrył tę termę Pema Lingpa w skale mającej kształt lwiej głowy.

=====
Źródło: Guru Rinpoche Padmasambhava. Tłumaczył Jarek Wierny.
=====