Czokji Nima Rinpocze – prawdziwy pogląd

„W kontekście wadżrajany mówi się: „Przyjdzie taki czas, ze będziesz widział w swoim nauczycielu samego buddę. Przyjdzie taki czas, że będziesz żywił bezstronne współczucie wobec wszystkich istot, takie jakie teraz masz dla własnych rodziców”. Jeśli naprawdę tego doświadczamy, to jest to niepodważalny dowód, że jako praktykujący nie tylko mieliśmy przebłysk zrozumienia prawdziwego poglądu, ale do pewnego stopnia rozwinęliśmy tez urzeczywistnienie.
Z drugiej strony, jeśli w swoim mistrzu wadżry widzimy jedynie zwykłego człowieka, a wobec innych żywimy miłość ograniczoną uprzedzeniami i stronniczością, znaczy to, że nie udało się nam urzeczywistnić prawdziwego poglądu. To naprawdę oznacza, że nie zdołaliśmy nawet opanować strumienia własnej egzystencji. Uważajmy! Właśnie dlatego praktyki gromadzenia zasługi i oczyszczania zaciemnień są tak ważne. Wiele pism sutr i tantr mówi, że praktyki gromadzenia i oczyszczania ułatwiają urzeczywistnienie ostatecznego stanu. W sutrach znaleźć można następujące słowa Buddy: „Ostateczny stan urzeczywistnia się wyłącznie poprzez oddanie”. Dlatego miejmy wiarę i zaufanie dla naszego mistrza i mistrzów linii oraz dla świętej Dharmy, a wobec wszystkich czujących istot sześciu światów zachowajmy współczucie. To nie są jedynie metody – to coś, co jest prawdziwe. Własnie dzięki tej prawdzie możemy pomóc sobie i innym. Oddanie i współczucie pozwoli nam osiągnąć cel, jakim jest oświecenie. Możemy go nazwać realizacją Mahamudry, Wielkiej Doskonałości, albo Środkowej Drogi Ostatecznego Znaczenia – to właśnie naturalny stan umysłu, bezbłędny, dokładnie taki jaki jest”.

Czokji Nima Rinpocze