III Dziamgon Kongtrul – praktyka w codziennym życiu

„Nasz codzienne życie jest motywowane przez ego, przez nasze sympatie i antypatie. Oznacza to również, że ogólnie rzecz biorąc nie jesteśmy usatysfakcjonowani. Nawet w najlepszej sytuacji życiowej będziemy odczuwać brak pełnej satysfakcji, zawsze pojawi się poczucie braku czegoś. Oznacza to, że w codziennym życiu nigdy nie jesteśmy w stanie znaleźć prawdziwego szczęścia. Dharma oznacza przekształcenie ego, wyjście poza nie, uwolnienie się od niego. Oznacza to praktykowanie Dharmy w codziennym życiu, nie zaś dzielenie życia na to, co jest a co nie jest Dharmą, tak aby życie uczynić pełnym znaczenia i zintegrować je z praktyką Dharmy. Aby praktyka miała przynieść cel, Dharma musi stać się nieoddzielna od naszego życia.

To, że wszystko jest jak złudzenie nie oznacza, że musimy porzucić poziom relatywny, nasze codzienne życie. Musimy zwrócić uwagę na dwie właściwości zjawisk: na to, jak się pojawiają i czym są, na ich relatywny i absolutny poziom. Zazwyczaj widzimy je jako odrębne od siebie, co jednak jest błędem. W czasie praktyki uczymy się, w jaki sposób je połączyć, gdyż w istocie są one nierozdzielne. Widzenie absolutnej esencji tego co relatywne to poznanie prawdy absolutnej; nie oznacza to, że należy zmienić relatywny poziom życia. Powinno się poznać również esencję poziomu relatywnego”.

III Dziamgon Kongtrul Karma Lodro Czokji Senge (1954-1992) – DESZCZ NEKTARU WYZWOLENIA