Dilgo Khjentse Rinpocze – właściwy pogląd

„Korzeniem wyzwolenia z samsary jest posiadanie właściwego poglądu, a właściwy pogląd jest poglądem wolnym od różnych skrajności. Jeśli ktoś trzyma się aspektu przejawiania, popada w skrajności eternalizmu; jeśli ktoś trzyma się aspektu pustki, wpada w aspekt nihilizmu. Musimy być wolni od przywiązania do jednej z tych skrajności, istnienia i nieistnienia. Nie można tego osiągnąć poprzez intelektualną fabrykację. Absolutną naturę można rozpoznać jedynie poprzez bezpośrednie doświadczenie. Nie chodzi o próbę wyizolowania pustego aspektu umysłu i naprawienia go, czy wyizolowanie aspektu jasności umysłu i trzymanie się tego. Ten rodzaj intelektualnej manipulacji nigdy nie doprowadzi nas do stanu Buddy. Nasza medytacja musi zatem być wolna od pracy intelektu”.