Akong Tulku – przynoszenie pożytku innym

„Jeśli idea i pragnienie pomagania innym jeszcze się nie pojawiły, należy je wprowadzić, nawet jeśli z początku jest to sytuacja wymuszona. Nie rozwiniemy współczucia, jeśli nie posiądziemy pragnienia przynoszenia pożytku innym. Podobnie dzieci uczą się alfabetu, aby w przyszłości posiąść umiejętność czytania. Życzliwa postawa wobec wszystkich jest dokładnie tym, na czym opiera się właściwa motywacja.

W tej chwili możemy jednak chcieć uwolnić się jedynie z własnego cierpienia. Takie uczucie jest całkowicie naturalne; możliwe, że moglibyśmy cieszyć się takim krótkotrwałym wyzwoleniem nawet bez medytacji. Niemniej jednak staramy się osiągnąć coś więcej. Zamiast ciągle myśleć kategoriami własnych pragnień, wygód i szczęścia, nie troszcząc się o dobro innych, dążymy do rozwinięcia autentycznej dobroci i współczucia wobec wszystkich.

Postęp na tej drodze osiąga się poprzez identyfikowanie pozytywnych cech istniejących wewnątrz nas i wewnątrz innych ludzi, rozwijanie ich i pogłębianie tak, aby dojrzewały w każdym momencie i na każdy możliwy sposób. Jak to osiągnąć? Po pierwsze, nie powinniśmy próbować biegać, zanim nie nauczymy się chodzić. Posuwamy się więc do przodu czyniąc krok po kroku. Tak więc najpierw przyjmujemy właściwe nastawienie wobec samych siebie, następnie wobec rodziny i przyjaciół, a potem rozszerzamy je, obejmując wszystkie istoty.

Ważne jest, aby uznać, że ścieżka zaczyna się od nas samych. Musimy być ciężarem dla innych i nauczyć się stać na własnych nogach, dając innym po pierwsze więcej przestrzeni i przestać obarczać ich swoimi problemami. Próba niesienia aktywnej pomocy innym bez uprzedniego zrozumienia samego siebie, mogłaby bardziej zaszkodzić, aniżeli pomóc. Byłoby to bowiem współczucie pozbawione mądrości. Jeśli nie umiesz pływać, a próbujesz ratować tonącego, obaj możecie utonąć. Najpierw naucz się pływać. Podobnie, naprawdę możemy pomoc innym dopiero wówczas, gdy poskromimy już własny umysł i wiemy, jak należy traktować szczęście i cierpienie”.

Akong Tulku Rinpocze – POSKRAMIANIE TYGRYSA (strony 40-41, wydawnictwo JACEK SANTORSKI & CO)