Kenpo Cziedrak Tenpel – różnica między Buddą a bogiem

„Większość doktryn religijnych opiera się na istnieniu wyższej istoty w postaci jakiegoś bóstwa albo boga. Mówi się, że jest to ktoś potężny, kto ma zdolność stwarzania wszechświata i manipulowania nim. W hinduizmie, na przykład, istnieje bóg Kryszna. Jest on stwórcą świata, a tym samym wyższą istotą, do której należy się modlić. Kriszna jest tak potężny, że kiedy się rozgniewa, jest w stanie zniszczyć całe miasto i to tylko przy pomocy jednej strzały. Jeśli ktoś modli się do Kriszny, ma nadzieje uzyskać takie same moce.

Natomiast w buddyzmie założenie, że istnieje wyższa istota traktuje się jako błędne. To prawda, że mówi się cały czas o buddach, ale rozumie się to w zupełnie odmienny sposób. Słowo budda oznacza dwie rzeczy: zarówno historyczną osobę, jak i stan umysłu. Historyczny Budda Siakjamuni jednak nie jest jakimś wszechwładnym bogiem, ale kimś, kto demonstruje oświecenie i kto przez swój życiowy przykład pokazuje, jak samemu to osiągnąć.

Podobnie budda – oświecony stan umysłu – nie jest jakimś doktrynalnym monstrum, ale jest to sytuacja, w której rozwinęło się najlepsze właściwości. Ich osiągnięcie zależy od dwóch rzeczy. Pierwsze to kultywowanie dwóch rodzajów oświecających postaw. Oznacza to, że chcemy osiągnąć oświecony stan umysłu, aby móc w pełni i skutecznie pomagać innym, a także oznacza to kultywowanie zrozumienia, że we wszystkich bez wyjątku tkwią nieograniczone możliwości. Druga rzecz to działanie, mówienie i myślenie zawsze tak, aby przynosiło to pozytywne rezultaty. W praktyce oznacza to angażowanie się w sześć odmieniających nas działań:

  • dającą postawę
  • życie w konstruktywny sposób
  •  wytrwałość i zdolność stawiania czoła trudnościom
  • entuzjazm we wszystkich konstruktywnych działaniach
  • utrzymywanie umysłu w zrównoważonym stanie
  • odkrywanie natury rzeczy

Pełne udoskonalenie dwóch postaw i sześciu odmieniających nas działań powoduje ujawnienie się nieograniczonych właściwości i możliwości albo innymi słowy, oświecenie, które przynosi pożytek nie tylko nam, ale także innym istotom”.

Kenpo Cziedrak Tenpel – SUTRA TRZECH KLEJNOTÓW (strony 8-9, wydawnictwo CZERWONY SŁOŃ)