Maczik Labdryb – cztery diabły

Maczik la, jakie jest szczegółowe znaczenie słowa „diabeł”? – zapytał Gangpa Muksang.

-Słuchaj synu. Oto charakterystyka diabłów (bdud). To, co zwie się „diabłem”, nie jest jakąś wielką, czarną rzeczą, która przeraża każdego, kto ją widzi. Diabeł, to wszystko, co przeszkadza w osiągnięciu wolności. Dlatego też, w odniesieniu do ideału wolności, nawet kochający przyjaciele stają się diabłami. Nie ma jednak większego diabła niż fiksacja na samym sobie. Dopóki nie odetnie się tej fiksacji na „ja”, wszystkie diabły czekają z otwartymi paszczami. Musisz się zatem wysilić i użyć zręcznych środków, aby odciąć diabła fiksacji na „ja”. Z niego właśnie biorą się trzy inne diabły; mamy więc w sumie cztery diabły, które należy zlikwidować. Oto ich imiona:

Diabeł materialny i diabeł niematerialny.

Diabeł egzaltacji i diabeł ostentacji.

Te cztery są diabłami fiksacji na ego.