Tulku Thondup – oświecony umysł

„Oświecony umysł, czy też natura Buddy to prawdziwa natura każdej istoty. Buddyści wierzą, że wszystkie istoty, nie tylko ludzie, ale również zwierzęta, z najdrobniejszymi insektami włącznie, posiadają oświecony umysł. Prawdziwa natura umysłu jest oświecona, pełna spokoju i przejrzysta. Przejrzystość i spokój natury umysłu mogą zostać zrozumiane zarówno z perspektywy życia codziennego jak i buddyjskiej mądrości. Każdy z nas zgodzi się zapewne, że jeśli umysłu nie zakłócają zewnętrzne zdarzenia, rozterki emocjonalne czy konceptualna sztywność, staje się on spokojniejszy. Im jest spokojniejszy tym więcej w nim przejrzystości. jest taki ja woda: czysta i przejrzysta, dopóki nic jej nie zmąci czy nie zabrudzi. Jest niczym niebo – czyste i przejrzyste, jeśli nie zasłaniają go chmury czy zanieczyszczenia. Tak samo, jeśli umysłu nie zakłóca zabiegany tryb życia czy gwałtowne emocje, staje się on spokojny. Im spokojniejszy się staje, tym więcej uzyskuje mądrości i przejrzystości.

Emocje zakłócają nie tylko nasz spokój, ale również przejrzystość umysłu. Dlatego ludzie często narzekają „Byłem tak ściekły, że nie mogłem niczego właściwie ocenić” albo „Byłem tak przygnębiony, że niczego nie mogłem zrozumieć, niczego właściwie zobaczyć”. Przytłoczony emocjami czy życiową gonitwą umysł staje się kompletnie ślepy i głuchy, pozbawiony większych możliwości czy mądrości. Naturalny stan umysłu jest pełen spokoju i przejrzystości. Przywrócenie go do tego stanu jest nie tylko możliwe, ale bardzo ważne dla polepszenia jakości naszego życia. Buddyści idą nawet dalej twierdząc, że prawdziwa natura umysłu, rzeczywisty umysł jest oświecony. Oświecony umysł jest otwarty, zjednoczony i wszechwiedzący”.

Tulku Thondup – OŚWIECONA PODRÓŻ (strony 26-27, Wydawnictwo: Mandala, Przekład: Joanna Janiszewska Rain)

Na zdjęciu: Tulku Thondup z Tare Lhamo i swoim kuzynem Namtrulem Rinpocze