Tara

Zanim Tara została kobiecym buddą, była księżniczką o imieniu Księżyc Mądrości. Z oddaniem studiowała nauki Buddy i praktykowała medytację. Znalazłszy się o krok od oświecenia, wyraziła intencję, zeny je osiągnąć ku pożytkowi wszystkich istot.

Wtedy podszedł do niej jej nauczyciel, mnich, i powiedział:

-Co za szkoda, że przyszłaś na świat w ciele kobiety, bowiem jako kobieta nigdy nie osiągniesz oświecenia. Dlatego będziesz musiała wrócić do mnie jako mężczyzna.

Księżniczka odpowiedziała błyskotliwie, pokazując tym swoje zrozumienie nauk o prawdzie absolutnej.

-Nie ma mężczyzn ani kobiet. Nie ma żadnej osoby ani żadnej świadomości. Nazywanie czegoś męskim lub żeńskim jest próżne. Ach, jakże ci światowcy, będący w rzeczywistości głupcami, potrafią się otumanić. -A potem złożyła następujące uroczyste postanowienie: – Takich, którzy pragną osiągnąć oświecenie w ciele mężczyzny, jest wielu. Ale jakże nieliczni są ci, którzy pragną w ciele kobiety służyć innym istotom. Dlatego, dopóki ten świat nie opustoszeje, chcę móc działać na pożytek czujących istot jako kobieta.

Od tamtej chwili księżniczka praktykowała z oddaniem, żeby osiągnąć oświecenie. A gdy urzeczywistniła ten cel, stała się sławna jako Tara Wyzwolicielka.

Tsultrim Allione – NA IMIĘ JEJ MĄDROŚĆ (strony 21-22)