Dzogczien Ranjak Patrul Rinpocze – Świat czujących istot

„Zanim wytworzy się świat, który znamy istnieje przestrzeń, w której brak jest jakiegokolwiek ruchu. Taką przestrzeń trudno przeszyć nawet przy pomocy wadżry. Jest nieograniczona, wielka, rozległa, nie ma kierunków ani środka. W owej nieporuszającej się przestrzeni spontanicznie pojawia się ruch wiatru karmy, przypominający formą jaja ptaka. W jego górnym i dolnym obrzeżu nie ma jeszcze żadnego ruchu, jednak w samym środku pojawia się ruch zwany wiatrem karmy lub wiatrem życia. Daje to początek ruchowi, który staje się siłą życiową istot i ich otoczenia.

Z owego kłębienia pojawia się woda i prana wody, która daje ziemię. Ziemia jest zwana potężnym złotym fundamentem. Ogień powstaje z ziemi w wyniku tarcia jakie następuje pomiędzy różnymi strefami powietrza, spośród których niektóre mogą się poruszać a niektóre nie. Tak stopniowo cztery elementy wspierają się nawzajem w procesie formowania. Dzięki wsparciu ziemi, wiążącej siły wody, ciepłu ognia i ruchu wiatru powstaje świat czujących istot, którego nie da się pomierzyć, a także istoty, których nie sposób policzyć”.

Dzogczen Ranjak Patrul Rinpocze – PRAWDZIWE SŁOWA WIELKIEGO RISZI (strony 8-10)