Michael Katz – Sny zwyczajne i przejrzyste

„Tak jak w codziennym życiu często znajdujemy się pod wpływem potężnych myśli i emocji, tak większość naszych zwyczajnych snów stanowi również przedmiot naszych trosk i niepokojów. Inaczej niż to mają w zwyczaju tradycje jogi śnienia, przypisując wartości mistyczne i transpersonalne niektórym kategoriom snu, zwykłe sny, które najczęściej się nam przydarzają, przyczyniły się też do powstania wielu teorii mówiących o tym, że marzenia senne nie mają jakiekolwiek znaczenia.

Buddyzm tybetański, podobnie jak inne kultury tradycyjne uznaje, że choć treść wielu znów nie jest szczególnie znacząca, to jednak niektóre z nich mają wyjątkowy sens. Buddyści tybetańscy dokonują rozróżnienia pomiędzy zwyczajnymi snami, a „przejrzystym snami”, mogącymi obejmować doświadczenia wizyjne snów na jawie. Według mistrzów tybetańskiej jogi snu, najistotniejsze sny z rodzaju przejrzystych zdarzają się zazwyczaj u kresu nocy, gdy już wyczerpią się pozostałe sny, złożone głównie ze strzępków impresji i emocji nagromadzonym w codziennym życiu”.

Michael Katz – JOGA SNU (strony 15-16)