Alexander Berzin – ŚCIEŻKI DO OŚWIECENIA I CZTERY TRADYCJE TYBETAŃSKIEGO BUDDYZMU

Alexander Berzin – ŚCIEŻKI DO OŚWIECENIA I CZTERY TRADYCJE TYBETAŃSKIEGO BUDDYZMU

Tytuł oryginału:

Przekład: ?

Wydawnictwo: (na prawach rękopisu?)

Wydanie I: ?

Stron: 48

Oprawa: miękka

Format: 205 x 145

Pozycja w katalogu BTwP: 0024

Fragmenty:

„We wszystkich tradycjach wykonuje się nyndro, praktyki wstępne. W Ningmie, Kagju i Sakja jest to pewne wydarzenie – robi się po sto tysięcy powtórzeń poszczególnych praktyk, po kolei i w jednym okresie czasu. Standardowe składniki nyndro: pokłony, Dordże Sempa, ofiarowanie mandali i Guru Joga. Co do Guru Jogi, to można ją praktykować medytując na każdego guru: w Ningmie jest to Guru Rinpocze, w Sakja – Wirupa, w Geluk – Congkapa, a w Kagju może to być Dordże Czang, Marpa, Milarepa, Gampopa, II Karmapa – Karma Pakszi itd To w jakiej formie się widzi się nauczyciela, czy ilość linijek formułki schronienia, nie stanowi przecież istotnej różnicy. Istotą jest jest rozwinięcie postawy umysłu, zintegrowania naszego ciała, mowy i świadomości z ciałem, mową i świadomością Buddy reprezentowanym przez naszego guru.

Nyndro nie jest czymś sztywnym. Spotykamy się z różnymi typami praktykowania nyndro: można robić po 100 000 wymienionych wyżej praktyk, albo – zgodnie z radą własnego nauczyciela – powtarzać 100 000 razy mantrę OM MANI PEME HUNG lub mantrę Mandziuśriego na przykład.  W tradycji Geluk w skład nyndro wchodzi dziewięć praktyk, między innymi ofiarowanie stu tysięcy miseczek z wodą, stu tysięcy małych glinianych figurek, sto tysięcy ofiar ognia itp Praktyki składające się na nyndro mogą być rozmaite, istotą jest oczyszczenie i zbudowania pozytywnego potencjału. Również style wykonywania nyndro są rozmaite: można robić sto tysięcy każdą praktykę w jednym przedziale czasu lub praktykować aż do pojawienia się się oznak powodzenia. W Geluk wszystkie składniki Nyndro wykonuje się najczęściej z przerwami pomiędzy nimi i wtedy nie kończy się na stu tysiącach powtórzeń, lecz kontynuuje się te praktyki przez całe życie, robiąc każdego dnia po trochu. Jeśli chcemy dokądś pojechać samochodem, musimy wiedzieć dokąd oraz dlaczego jedziemy. Trzeba mieć cel i motywację. Ale potrzebny jest też czysty silnik i benzyna. To jest nyndro – czyszczenie negatywnego potencjału i zbudowanie pozytywnego. Pomimo, że na początku silnik jest czysty i dobrze zatankowaliśmy, o stan ten trzeba dbać przez cały czas podróży.”