Taszi Namgjal – SZEŚĆ JOG NAROPY

Teksty zamieszczone w książce pochodzą z następujących publikacji:

Geshe Kelsang Gyatso – Clear Light of Bliss, Mahamudra in Vajrajana Buddhism, Wisdom Publications, London 1982

Six Yogas of Naropa & Teaching on Mahamudra, translation Garma C.C. Chang, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, 1986

Wstęp: Gesze Kelsang Gjatso

Tłumaczenie: Karma Jeszie Zangpo

Wydawnictwo: (na prawach rękopisu)

Wydanie I: 

Stron: 66

Oprawa: miękka

Format: 204 x 144 mm