Dalajlama XIV – PODĄŻAJ ŚCIEŻKĄ BUDDY

Współautor: Thubten Chodron

Tytuł oryginału: Approaching the Buddhist Path (2017)

Przekład: Krzysztof Krzyżanowski

Wydawnictwo: Helion

Wydanie I: 2019

ISBN: 978-83-283-4277-4

Stron: 328

Oprawa: twarda

Format: 240 x 163 mm

Pozycja w katalogu BTwP: 0164

Fragmenty:

„Rzeczywistość w której żyjemy, bardzo różni się od świata z czasów Buddy, chociaż istoty ludzkie zmagają się z tymi samymi uciążliwościami i nadal doświadczają cierpienia fizycznego oraz duchowego. Chociaż prawda nauk Buddy wykracza poza epoki historyczne, sposób, w jaki jest prezentowana wyznawcom w poszczególnych okresach, wynika ze specyfiki kultury, środowiska, a także wyzwań ekonomicznych i politycznych. Zachęcam do tego, byśmy stawali się buddystami na miarę XXI wieku – ludźmi, których poglądy wyrastają z przesłania Buddy dotyczącego współczucia i mądrości, ale oprócz tego kształtowane są przez dogłębne zrozumienie różnych dziedzin, w tym nauk (w szczególności neurologii, psychologii i fizyki) oraz innych religii.

Nasza wiedza na temat buddyzmu musi być rozległa i nie może się ograniczać do jednego tematu, jednej praktyki lub jednej gałęzi buddyjskiej. Powinniśmy próbować zgłębiać nauki oraz zwyczaje innych tradycji buddyjskich i starać się zrozumieć, w jaki sposób przystają one do szczególnego usposobienia czy zainteresowań ludzi, którzy je praktykują. Niewykluczone, że dobrze będzie również włączyć niektóre z tych nauk do naszej praktyki. Takie postępowanie pozwoli nam lepiej docenić umiejętności Buddy jako nauczyciela, co ograniczy sekciarstwo utrudniające nam, buddystom, wspólne działanie na rzecz pomyślności wszystkich ludzi i środowisk na naszej planecie. Powinniśmy też zrozumieć kompletną ścieżkę prowadzącą do przebudzenia oraz to, w jaki sposób różne nauki mogą być praktykowane przez tę samą osobę na poszczególnych etapach jej duchowej podróży. Coś takiego pozwoli nam zyskać bardziej klarowny obraz naszej własnej praktyki, a przy okazji zwiększy szacunek okazywany wszystkim tradycjom buddyjskim i innym religiom.

Recytowanie modlitw i mantr nie wystarczy, by rozwijać w sobie zrozumienie. Chociaż te działania najprawdopodobniej zwiększą nasza pobożność, same w sobie nie zapewnią nam mądrości. We współczesnym świecie trzeba prezentować realistyczne i praktyczne podejście, a do tego niezbędna jest wiedza. Wszyscy chcemy doznawać szczęścia, a nie cierpienia. Ponieważ zarówno szczęście, jak i cierpienie pojawiają się na skutek określonych przyczyn i warunków, musimy wiedzieć, co wywołuje obydwa te stany – w takiej sytuacji będziemy mogli nauczyć nasze umysły, by tworzyły to, co doprowadzi do szczęścia, i porzuciły to, co powoduje cierpienie.

Wszyscy pragniemy żyć w społeczeństwie pełnym harmonii. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że społeczeństwo składa się z pojedynczych osób, dążenie do osiągnięcia pokoju oznacza, iż każdy człowiek musi rozwijać go w swoim sercu i umyśle. Ostatecznym celem nauk Buddy jest oczywiście coś więcej niż doprowadzenie do pokoju na świecie – w grę wchodzi tu wyzwolenie się odrodzeń w cyklicznej egzystencji (samsara) – ale te nauczania mogą nam pomóc stworzyć bardziej pokojowe społeczeństwo, gdy wciąż znajdujemy się w kołowrocie narodzin i śmierci”.