THONDUP RINPOCZE

ur. 1939 w Golok w regionie Amdo we Wschodnim Tybecie. Nauczyciel szkoły ningma buddyzmu tybetańskiego. W roku 1980 Tulku Thondup Rinpocze wyjechał do Stanów Zjednoczonych jako profesor wizytujący Uniwersytetu Harvard. Od tej pory mieszka w Cambridge w Massachusetts, gdzie poświęca się tłumaczeniu i pisaniu dzieł na temat historii oraz praktyki buddyjskiej.

Biblioteczka Buddyjska: