Szamar Rinpocze XIV – TRENING UMYSŁU W SIEDMIU PUNKTACH

Przekład: Joanna Łukomska-Grela

Wydawnictwo: Biblioteczka Buddyjska

Wydanie I: 1994

Stron:  12

Oprawa: miękka

Format: 210 x 145 mm

Fragmenty:

„Przekształcenia wszystkich nieprzychylnych okoliczności w ścieżkę buddy.

Przekształcenie to polega na uświadomieniu sobie, czym jest karma, prawo przyczyny i skutku (bodhiczitta względna) i na używaniu przeszkód jako przedmiotu medytacji, tak jak robiliście to zmysłami (bodhiczitta ostateczna). W ten sposób możecie przekształcić wszystkie negatywne okoliczności w coś pozytywnego. Gdy napotkacie trudności, wzbudzajcie względną bodhiczittę. Najpierw rozpoznajcie, że nie powstają one z winy innych istot, lecz że są tworzone przez nasze własne ego. Jeśli nie jesteście przywiązani do „ja”, wówczas żadne kłopoty, na jakie napotykacie, nie przyniosą ze sobą negatywnych skutków. Gdy pojawią się problemy fizyczne, takie jak choroby, czy na przykład zdarzy się, że ktoś będzie nas próbował skrzywdzić, rozpoznajcie, że stwarza je wasza własna karma. Jeżeli pozwolicie im dojrzeć w tym życiu, nie będziecie musieli doświadczać większego owocu karmicznego. Przekształcanie takie, oparte na solidnej praktyce bodhiczitty, dzięki znoszeniu niewielkich przykrości w tym życiu pozwoli wyczerpać całą negatywną karmę. Na przykład, tuż przed osiągnięciem oświecenia arhat często cierpi na bóle głowy czy żołądka. Jest tak dlatego, ponieważ moc jego medytacji całkowicie przekształca zły owoc jego poprzedniej, negatywnej karmy w niewielkie dolegliwości, które go stopniowo wyczerpują.
Jeśli za każdym razem, gdy macie problemy, praktykujecie wysyłanie i branie myśląc, że cierpienie innych rozpuszcza się w waszych własnych doświadczeniach, to taka aktywność , mająca u podstaw pozytywną intencję, może je rzeczywiście oczyścić. Taki typ czystej motywacji stwarza energię, które jest nawet większa niż u arhata.
Przekształcenie, którego podstawą jest bodhiczitta ostateczna, oznacza używanie urzeczywistnienia zyskanego dzięki stosowaniu bodhiczitty ostatecznej w obliczu rozmaitych problemów. Za każdym razem, gdy się one pojawiają, próbujcie rozpoznać, że ich istota nie jest związana z powodującymi je myślami. Spróbujcie urzeczywistnić fakt, że istota cierpienia jest całkowicie niezależna od doznania cierpienia.
Inna metoda przekształcenia wszelkich niesprzyjających okoliczności w ścieżkę Buddy, ma cztery etapy:
1. Każdorazowo, w obliczu trudności uświadamiajcie sobie, że są one wytworem negatywnej karmy, która sami wcześniej stworzyliście. Popchnie was to do gromadzenia pozytywnej karmy.
2. Doświadczenie cierpienia sprawia, że odczuwacie niezbędność oczyszczenia własnej negatywnej karmy. Jeśli bowiem tego nie uczynicie, w przyszłości będziecie mieli więcej problemów. Życie ludzkie jest najcenniejszą formą egzystencji i skoro napotykacie na trudności nawet w tym dobrym życiu, oznacza to, że – jeśli nie oczyścicie swoich negatywnych działań – później będzie ich jeszcze więcej. Powinniście więc wykonywać praktyki oczyszczające, takie jak medytacja Dordże Sempa.
3. Skierujcie do wszystkich Buddów żarliwą modlitwę o otrzymanie ich błogosławieństwa i osiągnięcia zdolności do tego, aby dojrzała w was cała negatywna wszystkich istot.
4. Codziennie recytujcie modlitwę: „Niech całe cierpienie wszystkich czujących istot przyjdzie do mnie!”. Nie wahajcie się wziąć na siebie cierpienia innych. Przyzwyczajajcie się do tego.”