CZTERY KLASY TANTR I CZTERY TYPY PRAKTYKUJĄCYCH

Cztery klasy tantr i cztery typy praktykujących

Cztery klasy tantry (tyb.: rgyüd-sde-bzhi) to:

1) i 2) Krija- oraz ćarja-tantra (tyb.: spyöd-rgyüd oraz bya-rgyüd) podkreślają zewnętrzne oczyszczanie ciała i mowy oraz przeszkadzających emocji. Praktykujący uczą się mniej angażować w doczesne działania i skupiać na osiągnięciu wewnętrznego spokoju, aby móc z grubsza doświadczać pustki, co jest celem praktyki.

3) Joga-tantra (tyb.: rnäl-‘byor-rgyüd) to trzecia klasa tantry, którą praktykują bardziej zaawansowani uczniowie, skupiając swoją uwagę przejrzyście i zdecydowanie na pustce.

4) Anuttarajoga-tantra (tyb.: bla-med-rnäl-‘byor-rgyüd) jest najwyższą klasą tantry. Bardzo zaawansowani praktykujący tantry tej klasy skupiają swoją uwagę na łączeniu bodhiczitty i pierwotnej mądrości-przytomności, aż zintegrują ten stan w swoim strumieniu umysłu.

Budda nauczał czterech rodzajów tantr ze względu na odmienne skłonności i zdolności uczniów. Jedna praktyka nie może być stosowana przez wszystkich, ponieważ wszyscy się różnimy od siebie. Ogólnie można wyróżnić cztery typy praktykujących, określa się je także jako „cztery oświecone rodziny” (tyb. rigs-bzhi):

1) W społeczeństwie są ludzie, o których mówi się, że należą do kapłańskiej grupy brahminów (tyb. bram-ze). Skupiają swoją uwagę na zewnętrznych praktykach, które polegają na rytualnym oczyszczaniu ciała oraz mowy (poprzez recytację mantr) – odpowiada to praktykowaniu pierwszej klasy tantry, krija-tantry.

2) Są też inne osoby, związane z grupą wojowników lub arystokratów; w sanskrycie kśatrija (tyb.: rgyäl-rig). Koncentrują swoją uwagę na rozprzestrzenianiu Dharmy, głosząc ją innym lub malując thanki, które mogą podziwiać inni – odpowiada to ćwiczeniu się w drugiej klasie tantry, którą jest ćarja-tantra.

3) Osoby, o których mówi się, że należą do grupy waiśja (tyb.: rje’u-rigs), są tradycyjnie postrzegane jako ludzie interesów, handlowcy. Chociaż w systemie kast mają mniej przywilejów niż dwie powyższe grupy, są tak zaawansowanymi praktykującymi, że nie muszą już angażować się w liczne zewnętrzne rytuały i potrafią spoczywać w naturze umysłu bez wysiłku, należą oni do rodziny Buddy. Ich praktyka odpowiada joga-tantrze.

4) Ludzie związani z grupą śudra (tyb.: dmangs-rigs) są tymi, którzy zazwyczaj pracują jako słudzy lub robotnicy. Są to osoby, należące do najniższej grupy społecznej w tradycyjnym systemie kastowym, ale jako praktykujący nie angażują się już w żadne zewnętrzne rytuały. Nie praktykują wyrzeczeń ani nie przeprowadzają rytuałów oczyszczających, ponieważ w pełni wejrzeli w swoje wnętrze. Ich praktyka odpowiada najwyższej jodze, którą jest anuttarajoga-tantra.

Widząc, że istnieją cztery rodzaje praktykujących, Budda nauczał czterech klas tantr – krija, ćarja, joga i anuttarajoga. Jak można zacząć ćwiczyć? Budda przedstawił trzy filary nauk tym, którzy chcą rozpocząć praktykę: pogląd, medytację oraz działanie, czyli właściwą praktykę (…)

=====
Źródło: Entering Tantrayana. Tłumaczył Jarek Wierny.
=====