SŁODKA MELODIA ASPIRACJI PRAWDY

OM AH GURU MAŃDZIUGOSIA SARWA SIDDHI HUNG

Dzisiaj, 15 czerwca, Beru Khjentse Rinpocze obchodzi swoje 72. urodziny. Oto modlitwa o długie życie Jego Eminencji II Beru Khjentse Rinpocze ułożona z ogromnym błogosławieństwem przez Jego Świątobliwość Dilgo Khjentse Rinpocze. Opublikowana została w maju 2009 roku w broszurce wydanej z okazji wizyty Rinpocze w hiszpańskim ośrodku buddyjskim Karma Guen, założonym przez lamę Olego Nydahla. Rinpocze udzielił wówczas inicjacji Kalaczakry.

SŁODKA MELODIA ASPIRACJI PRAWDY

NIEŚMIERTELNA WADŻRA

OM SWASTI

Dzięki mocy prawdy Trzech Doskonałych Klejnotów [Budda, Dharma i Sangha] niech szybko urzeczywistnią się wszystkie życzenia Zwycięzcy Zrodzonego z Jeziora [Budda Padmasambhawa], który uzyskał nieśmiertelne ciało wadżry, dzięki nieskończonemu oceanowi – mandali jidamów i dakiń oraz strażników związanych przyrzeczeniami.

Mandziugosio [^1], posiadasz ciało mądrości wszystkich Zwycięzców [buddów]; Panie Dharmy, który ucieleśniasz niezrównaną miłość i współczucie; Wybitny Przewodniku, będący magicznym przejawieniem mądrości – oby Twoje życie było wieczne niczym wadżra.

Księżycu zrodzony z cudownej bodhiczitty (oświecona postawa), światło Twej aktywności otwiera lotos Dharmy przed tymi, którzy błąkają się w samsarze. Oby to światło, mieniące się wspaniałymi zaletami, rozświetlało setki kierunków i wnosiło piękno do trzech sfer istnienia! [^2]

=====
KOLOFON:
W drugim miesiącu siedemnastego cyklu żywiołu ziemi-smoka, gdy otworzyła się mandala lekarstwa Dharmy – nektaru płynącego z nagromadzenia i urzeczywistnienia termy Szitro Gongpa Rangdrol [^3] – praktykujący tantrę njingmapa Gjurme Thekcziok Tenpe Gjaltsen [Dilgo Khjentse Rinpocze] wyraził te życzenia: by nastał czas pełen dobroci, tak jak w modlitwie.

=====
Oryginalna tybetańska modlitwa w przybliżonym zapisie fonetycznym:

OM SWASTI

CZIME DORDŻE KU NJETSO KJE GJAL
RAB DZIAM Jl DAM KHJIL KHOR GJATSO DANG
KHA DRO DAM CZAN CZOG SUM DEN MTHU Jl
DZl TAR MON PE DON KUN NJUR DRUB DZO

GJAL KUN JESZIE KU CZAN DZIAM PE JANG
TSUNG ME KHJEN TSEJ RANG ZUG CZO KJI DZIE
JE SZIE DZIU THRUL NAM DREN ŁANG PO Jl
KU TSE Ml SZIG DORDŻE TAR TEN SOL

NGO TSAR THUG KJE CZU TER LE THRUNG PE
TAN DRO PADMO NJEN GJI THRIN LE O
CZOG DZIAR BAR ŁE GE TSAN ME DZIUNG ŁE
SA SUM DZIG TEN KUN TU DZE DZIUR CIK

=====
PRZYPISY:

[^1] Wyjaśnione zostaje tu imię Beru Khjentse Rinpocze w pierwszym wcieleniu w linii Khjentse, czyli jako Dziamjang Khjentse Czokji Łangpo. Dziamjang (sanskr. Mańdziugosia) – pojawia się w pierwszym wersie drugiej strofy tybetańskiej modlitwy i jest to imię Buddy Mądrości. Khjentse – pojawia się w drugim wersie, oznacza miłość i współczucie. Czokji Łangpo – pojawia się w drugim i trzecim wersie, oznacza „Pan Dharmy, wybitny wśród wszystkich buddów przewodzących światu”. Więcej o pierwszym Wielkim Dziamjangu Khjentse Czokji Łangpo, jednego z inicjatorów bezstronnego ruchu rime, można przeczytać na stronie: https://treasuryoflives.org/biographies/view/Jamyang-Khyentse-Wangpo/4291

[^2] Trzy sfery istnienia (sanskr. tridhātu) – wszystkie obszary cyklicznej egzystencji (samsary), czyli: 1. sfera pożądania (sanskr. kāmadhātu – sześć światów zamieszkanych przez istoty w piekłach, głodne duchy, zwierzęta, ludzi, pół-bogów, bogów), 2. sfera foremna (sanskr. rūpadhātu – siedemnaście niebios zamieszkanych wyłącznie przez bogów), 3. sfera bez formy (sanskr. arūpadhātu – cztery stany boskiej percepcji, których doświadczają najwyżsi bogowie).

[^3] Szitro Gongpa Rangdrol – terma ze szkoły njingma, zawierająca cykl nauk i instrukcji na temat bardo, stanu po śmierci. Zostały one odkryte i ujawnione w XIV wieku przez wielkiego tertöna Karma Lingpę. Cykl ów zawiera słynny tekst „Bardo Thödrol Czienmo” („Wielkie wyzwolenie przez słuchanie w stanie pośrednim”), który znany jest na Zachodzie pod błędnym tytułem „Tybetańska Księga Umarłych”.

=====
Tłumaczyła Alina Mroczek (Slovik Translations).
=====