INSTRUKCJE DO KARMAMUDRY (JOGI ROZKOSZY) UDZIELONE PRZEZ TSOGJAL

Jeszie Tsogjal (Tybet, VIII w.) była partnerką i uczennicą Padmasambhawy, indyjskiego mistrza tantry, który przyczynił się do stworzenia fundamentów buddyzmu tybetańskiego, i który w tej tradycji postrzegany jest jako wysoce urzeczywistniony mistrz, drugi budda, ustępujący jedynie historycznemu Buddzie Śakjamuniemu. Jeszie Tsogjal spisała wiele z nauk udzielonych przez Padmasambhawę. Sama również nauczała. Poniższy fragment pochodzi z jej pieśni zamieszczonych w książce „Sky Dancer: The Secret Life and Songs of the Lady Yeshe Tsogyel” autorstwa Keitha Dowmana (Penguin Books, 1989). Natomiast najbardziej tajemna biografia Jeszie Tsogjal zostanie opublikowana w styczniu 2020 nakładem fundacji Rogaty Budda: „Życie i wizje Jeszie Tsogjal”.

=====

Instrukcje do karmamudry (jogi rozkoszy) udzielone przez Tsogjal

[…] Gdy skończyłam, Nepalka Kalasiddhi skłoniła się przede mną i wykonawszy wiele okrążeń, wyraziła poniższą prośbę:

Matko, gdy rozpuścisz się w wewnętrznej przestrzeni,

cóż my, praktykujący ścieżkę najgłębszych nauk[1] mamy czynić?

Kto ochroni nas przed wywołującymi przeszkody duchami,

kto będzie inspirował nas do medytacji?

Obejmij nas swym współczuciem!

Odpowiedziałam:

Posłuchaj Dakini, szlachetnie urodzona pani,

zrodzona z mantry dziewczyno obdarzona siddhi,

która ukazujesz ścieżkę prawości,

o pięknym ciele i aspiracjach wolnych od egoizmu.

Wy, jak również praktykujący najgłębsze wskazówki w przyszłości,

najpierw musicie znaleźć odpowiedniego nauczyciela –

mistrza obdarzonego wszystkimi oznakami urzeczywistnienia.

Musicie poprosić o udzielenie inicjacji i dochować złożonych ślubów.

Następnie ćwiczcie panowanie nad przepływem energii [seksualnej]

aż do czasu, gdy uzyskacie samokontrolę [nad pożądaniem i orgazmem].

Otrzymawszy trzy najwyższe inicjacje, przekształćcie narastające pożądanie,

urzeczywistniając doskonałą naturę czterech poziomów radości,

ćwiczcie tak przez sześć miesięcy, aż w waszym ciele pojawią się znaki powodzenia.

Zjednoczcie energię męską (słońca) i kobiecą (księżyca),

zmieszajcie energie wyższych i niższych centrów.

Kobieta z mężczyzną, mężczyzna z kobietą

– spotkajcie się, po urzeczywistnieniu własnej praktyki.

Praktykujcie intensywnie, wznosząc się ponad to, co cielesne.

Poszerzajcie horyzonty błogości.

Nie rozpoznawszy błogości i pustości, kroczycie daremną ścieżką, z dala od tantry.

Doświadczcie odwiecznej jedności błogości i pustości!

Strzeżcie swoich samaja [2] wobec Guru i Dakini, jak własnych oczu.

Na różne zręczne sposoby cieszcie się pięcioma świętymi substancjami;

Praktykujcie zatrzymywanie esencji życia [nasienie, bodhiczitta] aż do osiągnięcia doskonałości.

Bądźcie czujni wobec przeszkód i wrogich sił [wasze ego, wady, słabości].

Jeśli samaja zostanie naruszone, próbujcie na powrót osiągnąć czystość.

Co się tyczy ciała: nie pozwólcie, by popadało w dawne nawyki [żądzy i orgazmu].

W przeciwnym razie staniecie się jak zwyczajni mężczyźni i kobiety [którzy są jak zwierzęta].

Mając zaufanie do bóstwa, medytujcie połączeni ze źródłem mocy,

Postrzegajcie wasze ośrodki energii [czakry] jako bóstwa otoczone swoimi mandalami.

Co się tyczy mowy: skupcie się na mantrze i przepływie energii –

gdy nie panujecie nad energią, wasza aktywność seksualna jest zwyczajną żądzą;

wykonujcie prawidłowo techniki „wznoszenia” [energii wzdłuż kręgosłupa] i „napełniania” [mózgu i serca];

Szczelnie zapieczętujcie tę praktykę [żelaznymi] gwoździami swej wyobraźni [by zapobiec utracie energii].

Co się tyczy umysłu: rozpoznajcie uwarunkowany umysł jako podstawową esencję [bodhiczittę].

Jeżeli esencje życiowe [nasienie, bodhiczitta] zostaną rzeczywiście utracone [podczas orgazmu],

powstaje karma równie negatywna, jak zabicie Buddy.

Za wszelką cenę uzyskajcie samokontrolę [nad żądzą i orgazmem].

Zatraćcie się całkowicie w zrozumieniu doświadczenia pożądania,

gdyż bez [zrozumienia], tajemnice nie mają znaczenia.

Pożądanie przekształcone w czystą błogość [wolną od żądzy] to urzeczywistnienie celu.

Przebywajcie nieustająco w doświadczeniu rozpoznania wrodzonej czystości [Absolutu];

chrońcie ślubów samaja jak własnego ciała i życia;

Gdyż jeśli zostaną złamane, żadna siła ich nie przywróci.

Były to rady dotyczące praktyki medytacyjnej.

Wy, którzy otrzymaliście tajemne inicjacje tantryczne,

powinniście pogrzebać swe ambicje i oszustwa.

Wylejcie swą pruderię i pychę do rzeki,

spalcie obsesyjne zauroczenia i żądze w płomieniach ognia,

rzućcie swój samolubny gniew i pokrętne działania na wiatr

i rozpuście swój bezwstyd i łgarstwa w przestrzeni.

Chrońcie tajemne praktyki seksualne przed wścibskimi spojrzeniami;

utrzymujcie swe narządy rozkoszy na wodzy,

nie afiszujcie się oznakami powodzenia,

polegajcie na bóstwie medytacyjnym [3] jak na Trzech Niewidzialnych Korzeniach;

Regularnie podarowujcie tormy i ganaczakrę.

Zachowajcie nasiono dobroci [bodhiczitta, nasienie] dla dobra wszystkich istot;

nie zakłócajcie przepływu bezforemnego błogosławieństwa.

To były ogólne instrukcje dotyczące działania.

Spocznij w swym sercu, osiągając stabilne zrozumienie.

O Siddhi, ty i ja jesteśmy w swej naturze nieoddzielne od siebie.

Nasze emanacje uczynią życie przyszłych istot pełnym znaczenia.

Powyższy fragment pochodzi z biografii Jeszie Tsogjal (Bod kyi jo mo ye shes mTsho rgyal gyi mdzad tshul rnam par thar pa gab pa mngon byung gyud mangs dri za’i glu 'phreng), tekstu – Skarbu (terma) oryginalnie przypisywanemu Gjalła Czangczubowi i Namkhajowi Njingpo, odkrytemu przez Takszama Nudena Dordże, w tłumaczeniu Keitha Dowmana i Choepela Namgjala.

[1] zab lam

[2] śluby czystości

[3] jidam

=====
Źródło: Keith Dowman, „Sky Dancer: The Secret Life and Songs of the Lady Yeshe Tsogyel”. Tłumaczyła Alina Mroczek (Slovik Translations).
=====