dr Jesi Donden – źródła choroby

„Budda Siakjamuni wyodrębnił 84 tysiące zaburzających emocji – takich jak, na przykład, pożądanie i nienawiść – które powodują powstawanie 84 tysięcy chorób. Dzieli się je na 1016 lub (według innej klasyfikacji) 404 rodzaje chorób.

Czynnikami wywołującymi zaburzenia są przyczyny oraz warunki (które umożliwiają przyczynom „dojrzewanie”). Wyodrębniamy dwie kategorie przyczyn: odległe i bliskie. Przyczynami bliskimi są: wiatr, żółć i flegma. Trudniej wyliczyć odległe przyczyny poszczególnych dolegliwości, ponieważ źródłem każdej z nich są nagromadzone w w umyśle wrażenia – przezywane kiedyś negatywne emocje – odpowiedzialne ostatecznie za wszelkie choroby. Emocje skłaniają nas do podejmowania działań (karma), powodujących powstawanie w umyśle swego rodzaju zalążków czy też potencjałów, które rozwijają się później w rozmaite choroby. Tak więc, nie możemy ustalić wszystkich konkretnych odległych przyczyn danej choroby, wiemy jednak, skąd bierze początek: z pożądania, nienawiści i głupoty. Te zaś rodzą się z nieświadomości czy ignorancji.

Ignorancja – to stan umysłu, który nie wie, jak naprawdę istnieją wszelkie zjawiska i błędnie pojmuje ich naturę. Z nieświadomości bierze początek pożądanie, a z niego nienawiść, duma, zazdrość, zaślepienie itd. Upraszczając można powiedzieć, że działania podejmowane pod wpływem tych trucizn umysłu wywołują zaburzenia wiatru, żółci i flegmy. Pożądanie powoduje 42 rodzaje zaburzeń wiatru, nienawiść oraz związane z nią uczucia, takie jak duma i zazdrość – 28 rodzajów zaburzeń żółci, a głupota – 33 rodzaje zaburzeń flegmy. Daje to 101 rodzajów chorób”.

dr Jesi Donden – SZTUKA TRWANIA W HARMONII I ZDROWIU (strony 13-14, wydawnictwo EM)