Tulku Urgjen Rinpocze – trzy kroki

„Kiedy wprowadzamy w życie nauki Buddy, robimy to w trzech krokach lub etapach. Najpierw studiujemy nauki, by dobrze się z nimi zaznajomić. Następnie rozmyślamy, by próbować je jasno zrozumieć. Wreszcie ćwiczymy się w nich, by wprowadzić w doświadczenie to, co zostało powiedziane. Powinno to przynieść jakiś rezultat. Kiedy zgłębiamy nauki Buddy, uczymy się o dobrych i złych działaniach. Zaczynamy wybierać świadomie. Rozumiemy, że wszystko jest wytworem karmy i własnych zaburzających emocji., uczymy się więc, jak je oczyszczać i usuwać. Dzięki takiemu uczeniu się, przemyśleniu i wprowadzeniu tego w życie powinien pojawić się jakiś rezultat. Mówi się, że pod wpływem uczenia się i rozmyślania praktykujący staje się łagodny i zdyscyplinowany. Efektem ćwiczenia się w medytacji jest to, że zaburzające emocje, takie jak agresja, przywiązanie czy głupota, stopniowo się zmniejszają. Są to prawdziwe oznaki praktyki medytacji”.

Tulku Urgjen Rinpocze – TĘCZOWY OBRAZ (strony 48-49)