Glenn H. Mullin – krytykowanie innych

„Postawa buddyjska uznaje, że nasze postrzeganie świata pozostaje pod tak silnym wpływem osobistych upodobań, niechęci, uprzedzeń i z góry przyjętych opinii, że powinniśmy się starać unikać osądzania innych.
Taką postawę wyraża jedenastowieczne przysłowie lamy ze szkoły Kadampa: „Unikaj krytykowania innych. Jeśli jesteś w krytykanckim nastroju, krytykuj sam siebie”. Ten sam lama powiedział też: „Mówiąc o innych, mów tylko dobre rzeczy. Jeśli musisz powiedzieć coś negatywnego, powiedz to o sobie”.

Glenn H. Mullin