Longczienpa – cenne ludzkie ciało

„Ktokolwiek pragnie przekroczyć niezmierzony ocean cyklicznej egzystencji, musi przed wszystkim myśleć o czynieniu wysiłków już teraz, w ciągu tego życia, aby osiągnąć uspokojenie i szczęśliwość, które są cechami wyzwolenia. Ludzkie ciało, trudne do osiągnięcia i łatwe do stracenia, jest tratwą wolności i wyposażeń (w celu studiowania i praktykowania dharmy). Jeśli nie wytężycie się aby wykorzystać osiągnięte ciało, nigdy nie uwolnicie się z oceanu samsary. Nigdy nie zatrzymacie przepływu życia wypełnionego różnorakim cierpieniem. Będziecie rzucani po tym, przekraczającym granice wytrzymałości, przerażającym i wielkim oceanie samsary gdzie fale złudzeń sięgają najwyższych światów i gdzie można zobaczyć pianę chorób i starości bryzgającą wszędzie i bez końca w strumieniu narodzin i śmierci.

Każdy kto usłyszy nauki będzie jednak potrafił powstrzymać przepływ narodzin i śmierci i nigdy nie oddzieli się od najdoskonalszej, Wielkiej Szczęśliwości. Dlatego używając wspaniałej i cennej tratwy najdoskonalszej dharmy, która przynosi uspokojenie, wytężcie siły, aby przekroczyć ocean złudzeń Trzech Światów”.

Longczienpa